ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ “ɴʜà sư 𝟷𝟼𝟹 ᴛᴜổɪ ᴛự ướᴘ x.á.ᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ” đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ ᴍxʜ, ᴛʜựᴄ ʜư ʀᴀ sᴀᴏ ….! ᴛʜậᴛ ʜᴀʏ ɢɪả đâʏ

27 Tháng Hai, 2022 Dương Tiến 0

Đầᴜ ᴛᴜầɴ ɴàʏ, 𝟷 đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ 𝟷 ɴʜà sư đã 𝟷𝟼𝟹 ᴛᴜổɪ ᴋʜɪếɴ ᴍxʜ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ xôɴ xᴀᴏ. […]