ċ̼h̼á̼ÿ̼ ̼q̼ü̼á̼n̼ ̼k̼ä̼r̼ä̼ö̼k̼ë̼,̼ ̼b̼é̼ ̼ġ̼á̼ï̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼ġ̼ ̼t̼ü̼ổ̼ï̼ ̼”̼ċ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼”̼ ̼ċ̼ù̼n̼ġ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼n̼ġ̼ ̼s̼ơ̼n̼

19 Tháng Tư, 2021 Richie Rich 0

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼N̼o̼n̼S̼t̼o̼p̼ ̼(̼P̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ […]