𝙷𝚘𝚝 𝚃𝚒𝚔𝚃𝚘𝚔𝚎𝚛 Đạ𝚝 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊: 𝟸𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑ợ 𝚌ắ𝚝 𝚝ó𝚌, 𝟸𝟼 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝ậ𝚙 𝚚𝚞𝚊𝚢 “𝚝ó𝚙 𝚝ó𝚙” 𝚟à 𝟷 𝚗ă𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚒ế𝚖 đượ𝚌 𝟷 𝚝ỷ đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đờ𝚒

24 Tháng Hai, 2022 Dương Tiến 0

𝚅à 𝚜𝚊𝚞 𝚐ầ𝚗 𝟸 𝚗ă𝚖 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚃𝚒𝚔𝚃𝚘𝚔, Đạ𝚝 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊 đã 𝚝ậ𝚞 đượ𝚌 “𝚌𝚘𝚗” 𝙼𝚎𝚛𝚌𝚎𝚍𝚎𝚜 𝚐ầ𝚗 𝟹 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐. 𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕â𝚞, 𝚌õ𝚒 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚛â𝚖 […]

ɪᴘʜᴏɴᴇ ɢɪá 𝟿 ᴛʀɪệᴜ ᴄủᴀ ᴀᴘᴘʟᴇ sắᴘ ʀᴀ ᴍắᴛ, đẹᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛỳ ᴠếᴛ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ɢóᴄ ᴄạɴʜ, ɴʜɪềᴜ ᴍàᴜ sắᴄ độᴄ ʟạ

23 Tháng Hai, 2022 Dương Tiến 0

ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ ᴅự ᴋɪếɴ ɪᴘʜᴏɴᴇ sᴇ 𝟹, ᴍẫᴜ ɪᴘʜᴏɴᴇ 𝟻ɢ ɢɪá ᴄả ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ ᴀᴘᴘʟᴇ đượᴄ ᴋỳ ᴠọɴɢ sẽ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ […]