ʙáᴏ ɴɢᴀ: ǫĐ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠừᴀ ᴛᴜɴɢ ɴʜữɴɢ đơɴ ᴠị ᴅự ʙị ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠàᴏ “ᴄʜảᴏ ʟửᴀ” ᴋɪᴇᴠ – ʜọ ʟà ᴀɪ?

14 Tháng Ba, 2022 Dương Tiến 0

ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏᴘᴡᴀʀ.ʀᴜ, ʙấᴛ ᴄʜấᴘ số ʟɪệᴜ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄó ʜơɴ 𝟻𝟼𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ, ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà ᴋɪᴇᴠ ᴄʜỉ ᴄòɴ ʟạɪ 𝟸 […]

Ngấᴍ đòɴ đᴀᴜ: ʜơɴ 𝟿𝟶 ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴋʜổɴɢ ʟồ, 𝟼𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛʜùɴɢ ᴅầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ‘ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ’ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đɪ ᴠề đâᴜ

14 Tháng Ba, 2022 Dương Tiến 0

ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ, ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ʙɪểɴ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛàᴜ ʙɪểɴ ᴛừ ɴɢᴀ, ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ʟɪêɴ […]