Ngấᴍ đòɴ đᴀᴜ: ʜơɴ 𝟿𝟶 ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴋʜổɴɢ ʟồ, 𝟼𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛʜùɴɢ ᴅầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ‘ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ’ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đɪ ᴠề đâᴜ

ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ, ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ʙɪểɴ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛàᴜ ʙɪểɴ ᴛừ ɴɢᴀ, ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟộ ᴛʀìɴʜ.

ᴍộᴛ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴅᴏ ɴɢᴀ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙɪ̣ ᴀɴн ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄậᴘ ᴄảɴɢ ᴄáᴄʜ đâʏ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛìᴍ đượᴄ ᴄảɴɢ ᴅỡ ʜàɴɢ. ɴʜɪềᴜ ᴛàᴜ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄáᴄ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍạɪ ᴠớɪ ᴅầᴜ ᴛʜô ᴄủᴀ ɴɢᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜɴɢ độᴛ ǫᴜâɴ sự ɢɪữᴀ ɴướᴄ ɴàʏ ᴠà ᴜ.ᴋ.ʀᴀɪɴᴇ ʟᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ, ᴛʜᴇᴏ мᴀʀɪɴᴇʟɪɴᴋ.

ʜôᴍ 𝟷/𝟹, ᴀɴн ᴄấм ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛàᴜ ᴅᴏ ɴɢᴀ sở ʜữᴜ, ᴠậɴ ʜàɴʜ, đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ, đăɴɢ ᴋý. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄó ᴠẻ ᴄʜưᴀ ʀõ ʀàɴɢ ᴋʜɪ sᴀᴜ đó ᴀɴн ʟạɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɴɢᴀ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜᴇ̂̉ đưᴀ ᴅầᴜ ᴠà ᴋʜí đốᴛ đếɴ ɴướᴄ ɴàʏ ᴠì ʟệɴʜ ᴄấм ᴄʜỉ ɴʜắᴍ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴛàᴜ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜàɴɢ ʜóᴀ. ᴍặᴄ ᴅù ᴠậʏ, ɴướᴄ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴅỡ ʜàɴɢ ᴍộᴛ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴋʜí ᴛự ɴʜɪêɴ ʜóᴀ ʟỏɴɢ (ʟɴɢ) ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, ʙᴜộᴄ ɴó ᴘʜảɪ xả ʜàɴɢ ᴛạɪ ᴘʜᴀ́ᴘ.

ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟸, ᴛàᴜ ɴs ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠậɴ ᴛảɪ ɴɢᴀ sᴏᴠᴄᴏᴍғʟᴏᴛ (sᴄғ) đɪềᴜ ʜàɴʜ đã đổɪ ʜướɴɢ ᴠà ᴋʜởɪ ʜàɴʜ ᴛừ ᴀɴн đếɴ Đᴀɴ ᴍạᴄʜ, ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛàᴜ ᴛʀêɴ ᴇɪᴋᴏɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴅự đᴏᴀ́ռ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴡɪɴᴅᴡᴀʀᴅ, ᴄó ᴛớɪ 𝟼𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛʜùɴɢ ᴅầᴜ ᴛʜô ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã đượᴄ đưᴀ ʟêɴ 𝟿𝟶 ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛìᴍ đượᴄ đɪểᴍ đếɴ. 𝟽 ᴛʀᴏɴɢ số đó, ᴠớɪ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛʜùɴɢ ᴅầᴜ, đã ʙáᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠị ᴛʀí ʟà ʜướɴɢ đếɴ ᴍỹ, ᴡɪɴᴅᴡᴀʀᴅ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴏɪʟ ᴘʀɪᴄᴇ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅọᴄ ᴛʜᴇᴏ ʙở ʙɪểɴ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴠà ʙắᴄ ᴍỹ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ǫᴜᴀ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴛừ ᴄʜốɪ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅầᴜ ᴛʜô ᴄủᴀ ɴɢᴀ.

ᴄó ᴛớɪ 𝟿 ᴛàᴜ ᴄỡ ᴛʀᴜɴɢ – ᴀғʀᴀмᴀx – ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ᴄủᴀ ɴʜà đɪềᴜ ʜàɴʜ độɪ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜà ɴướᴄ ɴɢᴀ ʟà sᴏᴠᴄᴏᴍғʟᴏᴛ đã ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ 𝟷 ᴛᴜầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴʜàɴ ʀỗɪ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴄʜỉ ʟà 𝟷-𝟸 ɴɢàʏ, ᴛʜᴇᴏ ʙʟᴏᴏᴍʙᴇʀɢ. sᴏᴠᴄᴏᴍғʟᴏᴛ sở ʜữᴜ 𝟷𝟷𝟶 ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻𝟸 ᴄʜɪếᴄ ᴀғʀᴀмᴀx – ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ sở ʜữᴜ ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ᴛàᴜ ɴàʏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ.
sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢᴀ ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴠàᴏ ᴜ.ᴋ.ʀᴀɪɴᴇ, ᴍộᴛ số ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đã ᴄấм ᴛàᴜ ɴɢᴀ đếɴ ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ᴠà ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ᴄủᴀ ʜọ. ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴠà ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴн ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛɪêɴ ᴘʜᴏɴɢ. ɴɢàʏ 𝟷/𝟹, ᴄᴀɴᴀᴅᴀ đã ᴄấм ᴄáᴄ ᴛàᴜ ᴠà ᴛàᴜ ᴄá ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ᴠà ᴠùɴɢ ɴộɪ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄủᴀ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ. ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴн ᴄấм ᴄảɴɢ ʙấᴛ ᴋỳ ᴛàᴜ ɴàᴏ “ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ʜᴏặᴄ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄủᴀ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴄó ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ɴɢᴀ” ᴠà ɴóɪ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴄũɴɢ sẽ đượᴄ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ᴍớɪ để ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ᴄáᴄ ᴛàᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ.

ᴛᴜầɴ ǫᴜᴀ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ đã áᴘ đặᴛ ʟệɴʜ ᴄấм ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴅầᴜ ᴠà ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠà ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴀɴн ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴅầɴ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴅầᴜ ᴠà ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛừ ᴅầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʀõ ʀàɴɢ ᴠề ᴍộᴛ ʟệɴʜ ᴄấм ᴛươɴɢ ᴛự. Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜâᴜ Âᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴇᴜ ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴍạɴʜ ʜơɴ ɴữᴀ. ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʜᴜộᴄ ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ đᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ ʀẽ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó ɴêɴ ᴄấм ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢᴀ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠà ʙỉ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠà ᴅỡ ʜàɴɢ 𝟸 ᴛàᴜ ᴄʜở ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟻/𝟹. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, Đᴀɴ ᴍạᴄʜ ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴇᴜ đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴛàᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜốɪ, ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs.

ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ʙʀᴀɴᴅᴛ, ᴍộᴛ ʟᴜậᴛ sư ᴠề ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ʀᴇᴇᴅ sᴍɪᴛʜ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴄʜủ ᴛàᴜ ᴠà ɴʜà ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ đã “ᴠậᴛ ʟộɴ để ᴛʜᴇᴏ ᴋịᴘ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ đᴀɴɢ đượᴄ ʙᴀɴ ʜàɴʜ. ʜọ ʟᴏ ɴɢạɪ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜôᴍ ɴᴀʏ sẽ ʙɪ̣ ᴄấм ᴠàᴏ ɴɢàʏ мᴀɪ”.

ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴍỗɪ ɴăᴍ, ᴄó ᴍộᴛ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄáᴄ ᴛàᴜ ᴄʜở ᴅầᴜ ᴛʜô ᴠà ʟɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴄậᴘ ᴄảɴɢ ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴн, ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó ʟà ᴛàᴜ ᴄʜở ᴛʜéᴘ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋʜáᴄ, ᴛʜᴇᴏ ɴɪᴄᴋ ᴀᴜsᴛɪɴ, ᴍộᴛ đốɪ ᴛáᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ ʀᴇᴇᴅ sᴍɪᴛʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ. “ɴʜữɴɢ ᴄòɴ ᴛàᴜ ᴠà ʜàɴɢ ʜóᴀ đó ɢɪờ sẽ ᴘʜảɪ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ, ʜᴏặᴄ ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ɴɢᴀ”.

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ɪᴛ-ɴʜᴀᴛ-𝟿𝟶-ᴛᴀᴜ-ᴄʜᴏ-ᴅᴀᴜ-ᴋʜᴏɴɢ-ʟᴏ-𝟼𝟻-ᴛʀɪᴇᴜ-ᴛʜᴜɴɢ-ᴅᴀᴜ-ᴄᴜᴀ-ɴɢᴀ-ᴅᴀɴɢ-ʟᴀɴɢ-ᴛʜᴀɴɢ-ᴛʀᴇɴ-ʙɪᴇɴ-ᴋʜᴏɴɢ-ʙɪᴇᴛ-ᴅɪ-ᴅᴀᴜ-ᴠᴇ-ᴅᴀᴜ-𝟸𝟶𝟸𝟸𝟶𝟹𝟷𝟹𝟷𝟾𝟸𝟼𝟷𝟸𝟶𝟿𝟾.ʜᴛᴍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*