ʙáᴏ ɴɢᴀ: ǫĐ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠừᴀ ᴛᴜɴɢ ɴʜữɴɢ đơɴ ᴠị ᴅự ʙị ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠàᴏ “ᴄʜảᴏ ʟửᴀ” ᴋɪᴇᴠ – ʜọ ʟà ᴀɪ?

ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏᴘᴡᴀʀ.ʀᴜ, ʙấᴛ ᴄʜấᴘ số ʟɪệᴜ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄó ʜơɴ 𝟻𝟼𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ, ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà ᴋɪᴇᴠ ᴄʜỉ ᴄòɴ ʟạɪ 𝟸 ʟữ đᴏàɴ ᴅự ʙị để ᴄơ độɴɢ ᴛớɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ɴóɴɢ.

ǫᴜâɴ độɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜỉ ᴄòɴ 𝟸 đơɴ ᴠị ᴅự ʙị ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴄấᴘ ʟữ đᴏàɴ?
ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀɴɢ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʜủ ʟãɴʜ ᴛʜổ ʀộɴɢ ʟớɴ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴɢᴀ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜựᴄ ᴛʜể ᴅᴏɴʙᴀss đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ʜướɴɢ.

ʜɪệɴ ᴋɪᴇᴠ ᴄó ᴍộᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟớɴ đᴀɴɢ đượᴄ ʀảɪ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ – ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀɴʜ – ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʀờɪ ʙỏ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ᴛớɪ ɴʜữɴɢ đɪểᴍ ɴóɴɢ ᴋʜáᴄ, ʟý ᴅᴏ ʟà ᴠì ɴếᴜ ʜọ ʀờɪ đɪ, ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴍà ʜọ đᴀɴɢ ʙảᴏ ᴠệ sẽ ᴍấᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ sứᴄ ᴄʜɪếɴ đấᴜ.

ɴɢᴜʏ ᴄơ ǫᴜâɴ độɪ ʙᴇʟᴀʀᴜs ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ ᴠà ᴍɪềɴ ᴛâʏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠẫɴ ᴄòɴ – ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴋɪᴇᴠ ʀúᴛ ᴄáᴄ ʟữ đᴏàɴ đóɴɢ ᴛạɪ đâʏ ᴛớɪ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴋʜáᴄ.

ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅự ʙị ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜỉ ᴄòɴ 𝟸 đơɴ ᴠị ɴằᴍ ở ᴛâʏ ɴᴀᴍ ɴướᴄ ɴàʏ – ʟữ đᴏàɴ sơɴ ᴄướᴄ (ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʜơɴ ʟà ʟữ đᴏàɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍɪềɴ ɴúɪ Độᴄ ʟậᴘ) số 𝟷𝟸𝟾 ᴠà 𝟷𝟶.


ʙɪɴʜ sĩ ʟữ đᴏàɴ sơɴ ᴄướᴄ số 𝟷𝟸𝟾 ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾. ᴘʜù ʜɪệᴜ ʟữ đᴏàɴ ở ɢóᴄ ʙêɴ ᴘʜảɪ ʙứᴄ ảɴʜ ᴛʀᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ.

ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟸𝟾 đóɴɢ ǫᴜâɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀᴀɴsᴄᴀʀᴘᴀᴛʜɪᴀɴ ᴛʀêɴ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴠớɪ ʜᴜɴɢᴀʀʏ ᴠà sʟᴏᴠᴀᴋɪᴀ ᴄòɴ ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟶 đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜᴇʀɴɪᴠᴛsɪ ɢɪáᴘ ʀᴀɴʜ ᴠớɪ ʀᴏᴍᴀɴɪᴀ ᴠà ᴍᴏʟᴅᴏᴠᴀ.

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ đơɴ ᴠị sơɴ ᴄướᴄ, ʟữ đᴏàɴ ʙộ ʙɪɴʜ ᴄơ ɢɪớɪ số 𝟷𝟸𝟾 đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴅᴏɴʙᴀss (𝟸𝟶𝟷𝟺-𝟸𝟶𝟷𝟻).

ʙáᴏ ɴɢᴀ: ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀɴɢ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ 𝟷 ᴛʀậɴ đáɴʜ, ᴠì sᴀᴏ?
ᴄụ ᴛʜể ʟà ʟữ đᴏàɴ ɴàʏ đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ đáɴʜ ᴛạɪ ʟʏsɪᴄʜᴀɴsᴋ, sᴇᴠᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ ᴠà ʀᴜʙɪᴢʜɴᴇ (ʟᴜʜᴀɴsᴋ) ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴠà ᴅᴇʙᴀʟᴛsᴇᴠᴇ (ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ) ᴠà ɢầɴ sᴀɴᴢʜᴀʀᴏᴠᴋᴀ (ʟᴜʜᴀɴsᴋ) ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ʟữ đᴏàɴ sơɴ ᴄướᴄ số 𝟷𝟶 – đơɴ ᴠị ᴛʀẻ ɴʜấᴛ ǫᴜâɴ độɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ (ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ 𝟷/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟷𝟻) ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ đáɴʜ ở ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ ᴠà ʟᴜʜᴀɴsᴋ ᴛừ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴛớɪ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ ʟà ᴅù đượᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʟà ʟíɴʜ sơɴ ᴄướᴄ ɴʜưɴɢ ʜầᴜ ʜếᴛ ɴʜâɴ sự ᴄủᴀ ʜᴀɪ ʟữ đᴏàɴ ᴄơɴ ᴄướᴄ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʟêɴ ɴúɪ – ᴋʜôɴɢ ᴛíɴʜ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜɪếɴ đấᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴàʏ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜâɴ độɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ʜầᴜ ʜếᴛ ʙɪɴʜ sĩ 𝟸 ʟữ đᴏàɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠà ǫᴜầɴ áᴏ ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴛáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ ᴠà ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà ᴄả 𝟸 đơɴ ᴠị ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴄʜɪếɴ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʙộ ʙɪɴʜ.


ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄùɴɢ ᴄờ ʜɪệᴜ ʟữ đᴏàɴ sơɴ ᴄướᴄ số 𝟷𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ʟᴇᴏ ɴúɪ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿.

ɴʜưɴɢ ᴠừᴀ đượᴄ ᴛᴜɴɢ ᴠàᴏ “ᴄʜảᴏ ʟửᴀ” ᴋɪᴇᴠ?
ᴍớɪ đâʏ ᴋêɴʜ “Щит России” (ʟá ᴄʜắɴ ɴướᴄ ɴɢᴀ) đưᴀ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ đã ʀᴀ ʟệɴʜ đɪềᴜ ᴄáᴄ ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟸𝟾 ᴠà 𝟷𝟶 ᴛừ ᴄáᴄ ᴄăɴ ᴄứ ᴄủᴀ ʜọ ở ᴘʜíᴀ ᴛâʏ đấᴛ ɴướᴄ ᴛớɪ ᴘʜíᴀ đôɴɢ ᴛʜủ đô ᴋɪᴇᴠ ɴʜằᴍ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴɢᴀ.

ʜãɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴀ ʜé ʟộ ᴍᴀɴʜ ᴍốɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜᴇᴄʜɴʏᴀ ᴋᴀᴅʏʀᴏᴠ ᴄó ᴛʜể đᴀɴɢ ở… ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ?
ᴍệɴʜ ʟệɴʜ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸/𝟹, 𝟷𝟶/𝟹 ᴠà 𝟷𝟹/𝟹 – ᴠề ᴠɪệᴄ ɴʜâɴ sự ᴄủᴀ ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟸𝟾 đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ đụɴɢ độ.

ɴʜư ᴠậʏ, ʜɪệɴ ᴄó ᴛʜể ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʀằɴɢ ᴋɪᴇᴠ đã ᴛᴜɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟíɴʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴍà ʜọ ᴄó ᴛʜể ʜᴜʏ độɴɢ đượᴄ ʀᴀ ᴛʀậɴ.

ʟữ đᴏàɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍɪềɴ ɴúɪ Độᴄ ʟậᴘ số 𝟷𝟸𝟾 ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ʙộ ʙɪɴʜ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ xᴇ ᴛăɴɢ, 𝟸 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴛʜɪếᴛ ɢɪáᴘ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴘʜáᴏ ʙɪɴʜ ᴠà 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ʙɪɴʜ.

ʟữ đᴏàɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍɪềɴ ɴúɪ Độᴄ ʟậᴘ số 𝟷𝟶 ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟹 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ʙộ ʙɪɴʜ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ xᴇ ᴛăɴɢ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ, 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴘʜáᴏ ʙɪɴʜ ᴠà 𝟷 ᴛɪểᴜ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ʙɪɴʜ.


ᴍộᴛ ʙảɴ đồ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴘʜíᴀ ɴɢᴀ ᴠề ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*