ɴɢʜɪ áɴ ʟừᴀ đảᴏ ɴɢʜìɴ ᴛỷ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʟịᴄʜ sử ɴɢàɴʜ đɪềᴜ: ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ

ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ʜạᴛ đɪềᴜ ʜàɴɢ đầᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ, ɴêɴ ɴɢàɴʜ đɪềᴜ ᴄó ᴛʜể ʟà đíᴄʜ ɴʜắᴍ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜốᴄ ᴛế.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢʜɪ áɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜạᴛ đɪềᴜ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ sᴀɴɢ ɪᴛᴀʟɪᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙị ʟừᴀ đảᴏ ɢâʏ ᴄʜấɴ độɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴍớɪ đâʏ đạɪ ᴅɪệɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴋʜôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ
ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ, ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ (ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ʟᴜồɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜì ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴅ/ᴘ (ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛs ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ – ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜứɴɢ ᴛừ) ʟà ᴍộᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄó ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ɴʜư: đɪệɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ (ᴛ/ᴛ); ᴛʀả ᴛɪềɴ ɴʜậɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ (ᴅ/ᴘ); ᴛʜư ᴛíɴ ᴅụɴɢ (ʟ/ᴄ)… ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ɴàᴏ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴄó ưᴜ, ɴʜượᴄ đɪểᴍ ᴛừ ɢóᴄ độ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ʙêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄó ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜàɴɢ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ở ɪᴛᴀʟɪᴀ, ᴛᴜʏ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ʟà ᴍộᴛ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ íᴛ ʀủɪ ʀᴏ ɴʜấᴛ ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ɴôɴɢ sảɴ, ʟ/ᴄ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴘʜổ ʙɪếɴ ɴʜấᴛ.


ɴɢàɴʜ đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛʜể ʟà đíᴄʜ ɴʜắᴍ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴋʜɪ ɴướᴄ ᴛᴀ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ʜạᴛ đɪềᴜ ʜàɴɢ đầᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ. Ảɴʜ: ᴠɪʀ

ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴅᴏ ʜàɴɢ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜườɴɢ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴛʜấᴘ, ᴍỗɪ ʟô ʜàɴɢ ᴄó ᴛʀị ɢɪá ᴠàɪ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ᴜsᴅ. ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴍộᴛ ʟúᴄ, ᴍà ᴍᴜᴀ ɢốɪ đầᴜ, ᴛừɴɢ ʟô ɴʜỏ. ɴếᴜ ʟô ʜàɴɢ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴍở ʟ/ᴄ ᴛʜì ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ ᴄó ᴋʜɪ đếɴ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ʟ/ᴄ. ᴍở ʟ/ᴄ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴋý ǫᴜỹ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴋʜôɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟷𝟶𝟶% ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴍộᴛ ᴛỷ ʟệ ɴàᴏ đó.

ɴʜư ᴠậʏ, ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ sẽ ʙị đọɴɢ ᴠốɴ ở ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜờ ɴʜậɴ ʜàɴɢ, ʟêɴ đếɴ ᴄả ᴛʜáɴɢ ᴛʀờɪ. ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ɴàᴏ ᴍᴜốɴ ɴʜư ᴛʜế ᴄả. ɴếᴜ ɴɢườɪ ʙáɴ ᴄứ ᴋʜăɴɢ ᴋʜăɴɢ đòɪ ʟ/ᴄ ᴛʜì ʜọ sẽ đɪ ᴛìᴍ ɴɢườɪ ʙáɴ ᴋʜáᴄ.

Đó ʟà ᴄʜưᴀ ᴋể ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để ɴʜậɴ đượᴄ ʟ/ᴄ ᴄủᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜá ᴅàɪ, íᴛ ɴʜấᴛ ᴘʜảɪ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴍà ɢɪá ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʜì ʙɪếɴ độɴɢ ᴛừɴɢ ɴɢàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ đượᴄ ʟ/ᴄ ᴛʜì ɴɢườɪ ʙáɴ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ. ᴅᴏ đó, ʟ/ᴄ ᴄʜỉ ᴄʜɪếᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻% ᴛỷ ʟệ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ đốɪ ᴠớɪ ʜàɴɢ ɴôɴɢ sảɴ.

ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ɴʜâɴ đɪềᴜ ᴛʜườɴɢ ᴅùɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛ/ᴛ, ᴅ/ᴘ ᴠà ᴄᴀᴅ (ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴛʀả ᴛɪềɴ ɴɢᴀʏ) ᴋʜɪ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴅ/ᴘ ʜᴏặᴄ ᴄᴀᴅ ʙớᴛ ʀủɪ ʀᴏ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙáɴ, ᴍà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴋʜôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴘʜảɪ ᴋý ǫᴜỹ ᴛạɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴêɴ ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴄả ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ, ɴɢườɪ ʙáɴ ᴄùɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ. ᴛừ đó ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄáɪ ɢọɪ ʟà ᴛʜôɴɢ ʟệ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

ᴛừ đó, ôɴɢ ʜảɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ, ᴋʜɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ʟà ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜì ʜọ sẽ đưᴀ ʀᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛɪệɴ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ʜọ. ɴếᴜ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ɴɢườɪ ʙáɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ʙáɴ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể áᴘ đặᴛ đượᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴄó ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴʜâɴ ʜạᴛ đɪềᴜ ᴛạɪ ɪᴛᴀʟɪᴀ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ᴄáᴄ ʙêɴ ᴄầɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ để ᴛìᴍ ʀᴀ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜả ᴅĩ ɴʜấᴛ ʜỗ ᴛʀợ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ǫᴜᴀ đó ᴄũɴɢ ʀúᴛ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ʜọᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ɴôɴɢ sảɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠươɴ ʟêɴ.


ᴛừ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜạᴛ đɪềᴜ ᴛạɪ ɪᴛᴀʟɪᴀ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄầɴ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ǫᴜốᴄ ᴛế. Ảɴʜ: ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ

ᴛʜươɴɢ ᴠụ ʟừᴀ đảᴏ ᴄó ǫᴜʏ ᴍô, ᴛổ ᴄʜứᴄ?
ᴛʀướᴄ đó, ʜɪệᴘ ʜộɪ Đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠɪɴᴀᴄᴀs) ɴʜậɴ đượᴄ “đơɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ” ᴄủᴀ 𝟻 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜế ʙɪếɴ, xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ɴʜâɴ đɪềᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ, 𝟻 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ đã ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ 𝟷 số ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɪᴛᴀʟʏ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴋɪᴍ ʜạɴʜ ᴠɪệᴛ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ɴʜâɴ đɪềᴜ sᴀɴɢ ɪᴛᴀʟʏ ᴠà ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ. ᴛớɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴍộᴛ số ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ đã ᴛớɪ ᴄảɴɢ.

ᴠàɪ ɴɢàʏ ɴữᴀ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟹, ᴛᴏàɴ ʙộ số ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴàʏ sẽ ᴄậᴘ ʙếɴ ᴄảɴɢ ɪᴛᴀʟʏ. ᴍộᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʟà ᴄáᴄ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴàʏ đềᴜ đếɴ ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ɴʜỏ ʟẻ ᴛạɪ ɪᴛᴀʟʏ ᴠà ʀảɪ ʀáᴄ ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ở ᴍộᴛ ᴄảɴɢ ʟớɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢửɪ ʜồ sơ ɴʜờ ᴛʜᴜ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛớɪ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛạɪ ɪᴛᴀʟʏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʜọ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴘʜᴏᴛᴏᴄᴏᴘʏ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʙảɴ ɢốᴄ. ᴄòɴ ᴛạɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ ᴛʜì đềᴜ ᴄó sự ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠề số sᴡɪғᴛ (ᴍã địɴʜ ᴅᴀɴʜ ɴʜậɴ ᴅɪệɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ).

ᴅᴏ đó, ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ʜọ ᴠà ʜọ đã ᴛʀả ʟạɪ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ʀõ ᴛʀả ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ số ᴠậɴ đơɴ ᴄʜᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ᴅù ᴘʜíᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ɢửɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đɪệɴ ʟɪêɴ ʜệ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀả ʟờɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʜɪệᴘ ʜộɪ đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛᴏàɴ ʙộ ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴʜâɴ đɪềᴜ xᴜấᴛ đɪ ɪᴛᴀʟʏ ᴠà ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ ʟầɴ ɴàʏ đềᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴋɪᴍ ʜạɴʜ ᴠɪệᴛ. ʜàɴɢ đượᴄ ᴄʜỉ địɴʜ đếɴ ᴄảɴɢ ɢᴇɴᴏᴀ ᴠà ᴄảɴɢ ʟᴀ sᴘᴇᴢɪᴀ ʙêɴ Ý, ᴠà ᴅᴏ ᴄáᴄ ʜãɴɢ ᴛàᴜ ᴄᴏsᴄᴏ; ʏᴀɴɢᴍɪɴɢ; ʜᴍᴍ ᴠà ʜãɴɢ ᴏɴᴇ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ.

“Đâʏ ʟà ᴠụ ʟừᴀ đảᴏ ʟớɴ ɴʜấᴛ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ đɪềᴜ ʜơɴ 𝟹𝟶 ɴăᴍ ɴᴀʏ. ᴛʀướᴄ ɢɪờ, ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ, ɴʜữɴɢ ᴅạɴɢ ʟừᴀ đảᴏ ᴋɪểᴜ ɴàʏ ʟà ᴄó, ɴʜưɴɢ đơɴ ʟẻ, ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ɴʜư ʟầɴ ɴàʏ. ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʙị ʜạɪ, ɴếᴜ ʙị ᴍấᴛ ʜàɴɢ, ᴛʜì ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜỏ”, Ôɴɢ ʙạᴄʜ ᴋʜáɴʜ ɴʜựᴛ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴠɪɴᴀᴄᴀs ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ʙáᴏ Đầᴜ ᴛư.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʜɪệᴘ ʜộɪ Đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀở ɴêɴ ʀấᴛ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴠì 𝟹𝟼 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ đã ᴠà đᴀɴɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴄảɴɢ ᴄủᴀ Ý ɴêɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍấᴛ ᴛấᴛ ᴄả số ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴàʏ.

Đɪềᴜ đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ʟà ʙấᴛ ᴄứ ᴀɪ ᴄó ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɢốᴄ đềᴜ ᴄó ᴛʜể ɢặᴘ ʜãɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ để ɴʜậɴ ʜàɴɢ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷 ᴛʜáɴɢ, ᴄả 𝟻 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜạᴛ đɪềᴜ đềᴜ ɢặᴘ ᴄùɴɢ 𝟷 ᴠấɴ đề ᴠớɪ ᴍô ᴛíᴘ ᴛươɴɢ ᴛự. ᴅᴏ đó, ᴘʜíᴀ ᴠɪɴᴀᴄᴀs đáɴʜ ɢɪá ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛʜươɴɢ ᴠụ ʟừᴀ đảᴏ ǫᴜʏ ᴍô ᴛổ ᴄʜứᴄ.


Ôɴɢ ʙạᴄʜ ᴋʜáɴʜ ɴʜựᴛ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜɪệᴘ ʜộɪ đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜủ ᴛʀì ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ɴʜɪềᴜ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɴʜâɴ ʜạᴛ đɪềᴜ xᴜấᴛ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙị ᴍấᴛ ᴅᴏ ᴛʜấᴛ ʟạᴄ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɢốᴄ. Ảɴʜ: ᴠɪɴᴀᴄᴀs

ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪɴᴀᴄᴀs, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ đềᴜ ᴍấᴛ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ʙêɴ Ý, ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ sự ᴛʀả ʟờɪ. ᴋʜɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảᴏ, ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜíᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ Ý ɢửɪ ʟạɪ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɢốᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴀ ᴛạɪ Ý ʟạɪ ɴóɪ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ đếɴ ᴍộᴛ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ʙ, ᴄòɴ ᴘʜíᴀ ʙ ʟạɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴠà đã ᴛʀả ʟạɪ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴄʜᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴀ. sᴀᴜ đó, ʙêɴ ᴀ ʟạɪ ɴóɪ ᴄó ɴʜậɴ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴʜưɴɢ ʟà ʙảɴ ᴘʜᴏᴛᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɢốᴄ.

Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴠɪɴᴀᴄᴀs ᴄôɴɢ ʙố: “ᴍộᴛ số ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴄậᴘ ᴄảɴɢ ᴠà đã ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɪᴛᴀʟɪᴀ đăɴɢ ᴋý, ᴍᴀɴɢ ʜồ sơ ɢốᴄ đếɴ để ɴʜậɴ ʜàɴɢ. ᴠɪɴᴀᴄᴀs ᴄũɴɢ đã ʙɪếᴛ đượᴄ ᴛêɴ ɴɢườɪ ɴʜậɴ ʜàɴɢ.

ᴛʜᴀᴍ ᴛáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙêɴ ɪᴛᴀʟɪᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʜỏᴀ ᴛốᴄ ᴄủᴀ ᴠɪɴᴀᴄᴀs đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄảɴɢ ᴠà ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄảɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜãɴɢ ᴛàᴜ, ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ɢɪữ ʜàɴɢ ʟạɪ ᴄʜưᴀ ɢɪᴀᴏ, ɴêɴ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜàɴɢ ɴàʏ ᴄʜưᴀ đượᴄ ʟấʏ ʀᴀ”.

ᴛᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴠụ ᴠɪệᴄ

ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟾/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟸, ʜɪệᴘ ʜộɪ đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠɪɴᴀᴄᴀs) đã ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʜỏᴀ ᴛốᴄ số 𝟷𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟸/ᴛᴍ-ʜʜĐ ɢửɪ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ, ᴛʜươɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ Ý ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴠà ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴʜà ɴướᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʀủɪ ʀᴏ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜạᴛ đɪềᴜ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ sᴀɴɢ Ý, ᴛʀị ɢɪá ɢầɴ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴠɪɴᴀᴄᴀs ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ, ᴄó ᴍộᴛ số ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜế ʙɪếɴ, xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ɴʜâɴ đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ đɪềᴜ Ý ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴋɪᴍ ʜạɴʜ ᴠɪệᴛ.

ᴛᴏàɴ ʙộ ʟô ʜàɴɢ đượᴄ đóɴɢ ᴠàᴏ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ, ᴠớɪ ᴄảɴɢ đíᴄʜ ʟà ʟᴀ sᴘᴇᴢɪᴀ, ɴướᴄ Ý, ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴅ/ᴘ (ᴅ/ᴘ – ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛs ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ – ᴅùɴɢ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ để đổɪ ʟấʏ ʜàɴɢ ʜóᴀ).

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ đɪềᴜ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ủʏ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄʜᴏ 𝟻 ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴅ/ᴘ – ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ɴʜờ ᴛʜᴜ ᴋèᴍ ᴄʜứɴɢ ᴛừ, ᴛʜᴇᴏ đó ɴɢườɪ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴄʜỉ ʟấʏ đượᴄ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴋʜɪ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ đủ số ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ. ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴʜờ ᴛʜᴜ ɴàʏ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛʀả ɴɢᴀʏ.

ᴠấɴ đề ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢửɪ ʜồ sơ ɴʜờ ᴛʜᴜ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛớɪ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴛạɪ Ý ᴛʜì ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ đếɴ ᴍộᴛ đầᴜ ᴍốɪ ᴋʜáᴄ ᴛạɪ ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴛʜì ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ʜọ ᴠà đã ᴛʀả ʟạɪ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ʀõ ᴛʀả ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ số ᴠậɴ đơɴ ᴄʜᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ᴅù ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ʟɪêɴ ʜệ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó sự ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴɢàʏ 𝟶𝟿/𝟶𝟹 ᴠɪɴᴀᴄᴀs ᴄôɴɢ ʙố, 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʙᴀɴ đầᴜ ʟà số đượᴄ ᴋý ᴋếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜợᴘ ʜợᴘ đồɴɢ, ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ᴛế sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đɪềᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ, 𝟻 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã ᴅừɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ.

ᴛổɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ đượᴄ đạɪ ᴅɪệɴ ʜɪệᴘ ʜộɪ ᴄôɴɢ ʙố ʟà 𝟹𝟼 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ (ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟷𝟼𝟸 ᴛỷ đồɴɢ). ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʙị ʜạɪ, ɴặɴɢ ɴʜấᴛ ʟà 𝟸𝟽 ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ, ᴄòɴ ʟạɪ ᴍỗɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʙị ᴠàɪ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ, ôɴɢ ʙạᴄʜ ᴋʜáɴʜ ɴʜựᴛ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜɪệᴘ ʜộɪ Đɪềᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Đɪềᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ đượᴄ ôɴɢ ɴʜựᴛ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟹, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟô ʜàɴɢ ɴàʏ sẽ đượᴄ ᴄậᴘ ᴄảɴɢ ᴛạɪ Ý ɴʜưɴɢ ᴄả ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ɴɢâɴ ʜàɴɢ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɢốᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟô ʜàɴɢ ở đâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙấᴛ ᴄứ ᴀɪ ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɢốᴄ đềᴜ ᴄó ᴛʜể ɴʜậɴ ʜàɴɢ.

Theo https://soha.vn/nghi-an-lua-dao-nghin-ty-lon-nhat-lich-su-ngᴀɴн-dieu-bo-cong-thuong-chinh-thuc-vao-cuoc-20220314101627364.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*