ɴÓɴԍ: ʙộ côɴԍ ᴀɴ κết luận тнuỷ тιêɴ, тʀấɴ тнàɴн, Đàм vĩɴн нưɴԍ κнôɴԍ cнιếм đoạт тιềɴ тừ тнιệɴ

ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʟàᴍ ʀõ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ… ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅốɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟹-𝟷, ᴛɪɴ ᴛừ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự (ᴄ𝟶𝟸 ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴛố ɢɪáᴄ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ (ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ…) ᴛʜɪếᴜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴠà sử ᴅụɴɢ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đợᴛ ᴍưᴀ ʟũ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛʀᴀᴏ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ʟũ ʟụᴛ ᴛạɪ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ – Ảɴʜ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛʜáɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ, ᴍᴄ Đạɪ ɴɢʜĩᴀ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛố ᴄáᴏ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜɪếᴜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄụᴄ ᴄ𝟶𝟸 ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅốɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ đóɴɢ ɢóᴘ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

ᴛʀướᴄ đó, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʀà sᴏáᴛ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄòɴ xáᴄ địɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ʟượɴɢ ᴛɪềɴ ủɴɢ ʜộ, ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʜᴏặᴄ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ để ᴛʀᴀᴏ ᴛɪềɴ. ᴄ𝟶𝟸 ʟàᴍ ʀõ ʟượɴɢ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄòɴ íᴛ ʜơɴ số ᴛɪềɴ ᴍà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴀᴏ đếɴ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ. ɴʜữɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴàʏ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴋʜᴜấᴛ ᴛấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. sᴀᴜ đó, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đã ᴍờɪ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ, ᴍᴄ Đạɪ ɴɢʜĩᴀ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴠề ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

Đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʀà sᴏáᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛíɴ ᴅụɴɢ, ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢồᴍ: ʙà ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ (ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ); ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴍɪɴʜ ʜưɴɢ (ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ), ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ (ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ).

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʀêɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʙảɴ sᴀᴏ ʜồ sơ ᴍở ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴠà ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đã đượᴄ ʀà sᴏáᴛ, xáᴄ địɴʜ (ɴếᴜ ᴄó); ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ, số ᴅư ʜɪệɴ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ, sᴀᴏ ᴋê ᴛấᴛ ᴄả ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛừ ʟúᴄ ᴍở ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đếɴ ɴᴀʏ…

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-thuy-tien-тʀᴀn-thᴀɴн-dam-vinh-hung-khong-chiem-doat-tien-tu-thien-20220123172822718.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*