ʟᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂: 2 ᴍᴏ̂́ɪ ɴɢᴜʏ ʟᴏ̛́ɴ sᴀ̆́ᴘ ᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12

ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ Ấɴ Độ ᴍớɪ đâʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴘʜáɴ đᴏáɴ ᴠề ᴄʜɪêᴍ ᴛɪɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.
ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ɴɢườɪ Ấɴ Độ ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ɢầɴ đâʏ đã ɢâʏ “sốᴛ” ᴋʜɪ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛɪềɴ ᴍã ʜóᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ʜôᴍ 𝟸𝟷/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛɪềɴ ảᴏ sẽ ʟậᴘ ᴋỷ ʟụᴄ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷. ᴛưởɴɢ ʀằɴɢ ᴅự đᴏáɴ ɴàʏ đã sᴀɪ ᴋʜɪ ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛɪềɴ ᴍã ʜóᴀ, ᴛɪêᴜ ʙɪểᴜ ɴʜư ʙɪᴛᴄᴏɪɴ đềᴜ xᴜốɴɢ ᴅốᴄ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿 ᴠà đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ᴅᴏ ᴄᴜộᴄ đàɴ áᴘ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴛʜì đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ʙɪᴛᴄᴏɪɴ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛăɴɢ ɢɪá ʟêɴ ɴɢưỡɴɢ ᴋỷ ʟụᴄ ɢầɴ 𝟼𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴜsᴅ, ɢấᴘ ʀưỡɪ sᴏ ᴠớɪ ᴄʜỉ 𝟷 ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ đó. ʙêɴ ᴄạɴʜ ʙɪᴛᴄᴏɪɴ, ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴍã ʜóᴀ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴛăɴɢ ᴍạɴʜ.

ʟờɪ ᴛɪêɴ đᴏáɴ ɴàʏ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ sự ᴛʜậᴛ ɢɪúᴘ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄàɴɢ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠà ᴛʜêᴍ ᴘʜầɴ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ. ᴛớɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍớɪ ʟêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠậɴ ᴍệɴʜ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜɪêᴍ ᴛɪɴʜ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸 ʟờɪ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ᴠề ᴍốɪ ɴɢᴜʏ ʟớɴ ᴍà ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄó ᴛʜể sắᴘ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ʜôᴍ 𝟸𝟸/𝟷𝟶, ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ đề ᴄậᴘ đếɴ ᴠɪệᴄ sᴀᴏ ᴍộᴄ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ sự ʟộɴ ɴɢượᴄ ᴅòɴɢ, đɪềᴜ ɴàʏ đã ᴛáᴄ độɴɢ ʟớɴ ᴛớɪ ᴛʜế ɢɪớɪ. ᴄụ ᴛʜể, sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟼, ᴅù ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄó ᴛỷ ʟệ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴋʜốɴɢ ᴄʜế đượᴄ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛạɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴄó ᴛỷ ʟệ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʟàɴ sóɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʜứ 𝟹 ʜᴏặᴄ ᴛʜứ 𝟺.

ᴠề xᴜ ʜướɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄʜỉ ʀᴀ ʀằɴɢ ᴍộᴛ đợᴛ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ʜơɴ ᴄó ᴛʜể sẽ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʜứ 𝟸 ᴄủᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸 sắᴘ ᴛớɪ. ʙấᴛ ᴋể ᴛỷ ʟệ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ở ᴍứᴄ độ ɴàᴏ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠẫɴ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ʟớɴ. ʟấʏ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ ʟàᴍ ᴠí ᴅụ, ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴàʏ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴướᴄ ᴄó ᴛỷ ʟệ ᴛᴜêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴠà ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ.

ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴóɪ ᴠề ᴍốɪ ɴɢᴜʏ ᴛʜứ 𝟸 ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ᴛʜỜɪ ᴛɪẾᴛ ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế. ᴋʜɪ sᴀᴏ ᴍộᴄ ᴛɪếɴ ᴠàᴏ ᴍᴀ ᴋếᴛ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟿 ᴠà ᴍộᴛ ᴠậᴛ ᴛʜể ᴋʜôɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴠᴀ ᴠàᴏ ʙề ᴍặᴛ sᴀᴏ ᴍộᴄ, ᴠì ᴠậʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴀʏ đổɪ sẽ xảʏ đếɴ ᴠớɪ ᴛʜế ɢɪớɪ. ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜí ʜậᴜ, ɢɪá ᴛʜᴀɴ, ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴠà ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ đềᴜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙɪếɴ độɴɢ. ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ɴʜấᴛ sẽ ʟà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ɴɢườɪ Ấɴ Độ ᴄũɴɢ đề ᴄậᴘ ʀằɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ đôɴɢ ɴàʏ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴛồɪ ᴛệ ʜơɴ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟷𝟸 ᴠớɪ ɴʜɪệᴛ độ xᴜốɴɢ ʀấᴛ ᴛʜấᴘ ᴠà ᴍưᴀ ʟớɴ ở ɴʜɪềᴜ ɴơɪ. ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴄʜᴏ đếɴ ᴛậɴ ᴛʜáɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴘʜảɪ đếɴ ɢɪữᴀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴍớɪ ᴅầɴ đượᴄ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴅầɴ đượᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ʙắᴛ đầᴜ ʜồɪ ᴘʜụᴄ ʟạɪ.

ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ, 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, đượᴄ ᴄᴀ ɴɢợɪ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴋʜɪ 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ đã ᴄó ʙằɴɢ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ sᴀᴜ đạɪ ʜọᴄ, ᴛʜôɴɢ ᴛʜạᴏ 𝟼 ᴛʜứ ᴛɪếɴɢ ᴠà ᴄó ɴɪềᴍ đᴀᴍ ᴍê ʟớɴ ᴠớɪ ᴄʜɪêᴍ ᴛɪɴʜ ʜọᴄ. ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴅự đᴏáɴ ᴄủᴀ ᴀʙʜɪɢʏᴀ ᴀɴᴀɴᴅ đềᴜ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜɪêᴍ ᴛɪɴʜ. Đếɴ ɴᴀʏ, ᴍộᴛ số ʟờɪ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ʙé đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ sự ᴛʜậᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ʟà ʟờɪ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ᴠề đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟờɪ ᴛɪêɴ đᴏáɴ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛɪêɴ ᴛʀɪ ɴɢườɪ Ấɴ Độ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ sự ᴛʜậᴛ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄàɴɢ ᴛʜêᴍ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ɴàʏ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*