ɴóɴɢ: ᴡʜᴏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴɢᴜʏ ᴄơ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴍớɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴɢăɴ ᴄʜặɴ

ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ) ᴛᴇᴅʀᴏs ᴀᴅʜᴀɴᴏᴍ ɢʜᴇʙʀᴇʏᴇsᴜs ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴɢᴜʏ ᴄơ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴍớɪ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴó.
“ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴠề ᴍặᴛ sɪɴʜ ʜọᴄ ʟà ở ᴍộᴛ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàᴏ đó, ᴍộᴛ ᴠɪʀᴜs ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴó”, ôɴɢ ᴛᴇᴅʀᴏs ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠà ʏ ᴛế ᴛớɪ ᴛừ ɴʜóᴍ ɴướᴄ ɢ𝟸𝟶, ʜôᴍ 𝟸𝟿/𝟷𝟶.

ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴡʜᴏ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ʀúᴛ ʀᴀ ʙàɪ ʜọᴄ ᴛừ đạɪ địᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ɴɢᴜʏ ᴄơ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴡʜᴏ ᴛᴇᴅʀᴏs ᴀᴅʜᴀɴᴏᴍ ɢʜᴇʙʀᴇʏᴇsᴜs. (Ảɴʜ: ᴀᴘ)

Để ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ đó, ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴇᴅʀᴏs, ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄầɴ “ᴄủɴɢ ᴄố, ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʙềɴ ᴠữɴɢ” ᴄʜᴏ ᴡʜᴏ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢᴀʏ ɴʜữɴɢ ʙướᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị để ứɴɢ ᴘʜó ʟᴏạɪ ᴠɪʀᴜs đó, ɢɪúᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜɪ ɴó xᴜấᴛ ʜɪệɴ”, ôɴɢ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴡʜᴏ ᴄũɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ủɴɢ ʜộ ᴠɪệᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜộɪ đồɴɢ ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴍốɪ đᴇ ᴅọᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠà ᴋý ᴋếᴛ ᴍộᴛ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄó ᴛíɴʜ ʀàɴɢ ʙᴜộᴄ ᴘʜáᴘ ʟý ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴠà ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ đạɪ ᴅịᴄʜ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ, ôɴɢ ᴛᴇᴅʀᴏs ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄủᴀ ᴡʜᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟺𝟶% ᴅâɴ số ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà 𝟽𝟶% ᴠàᴏ ɢɪữᴀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ʜôᴍ 𝟸𝟾/𝟷𝟶, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴡʜᴏ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜóᴍ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ɢ𝟸𝟶 ᴋʜôɴɢ để ᴄáᴄ ɴướᴄ ɴɢʜèᴏ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ đạɪ ᴅịᴄʜ.

“ɴʜóᴍ ɢ𝟸𝟶 ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴠà ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ đạɪ ᴅịᴄʜ ɴàʏ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, đòɪ ʜỏɪ sự ʟãɴʜ đạᴏ ǫᴜʏếᴛ đᴏáɴ để ᴛʜế ɢɪớɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʜơɴ”, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴡʜᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*