ɴÓɴɢ: ᴋʜởɪ ᴛố ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đấᴜ ᴛʜầᴜ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟸𝟸𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.
ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛʜụ ʟý đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đấᴜ ᴛʜầᴜ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪᴍ ʜà ɴộɪ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴄăɴ ᴄứ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ, ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟷𝟶, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴠà ʟệɴʜ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ, 𝟻𝟺 ᴛᴜổɪ, ɴɢᴜʏêɴ ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴍᴜᴀ sắᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪᴍ ʜà ɴộɪ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Đảɴɢ, 𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴛạɪ ʙắᴄ ɴɪɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ʜᴏàɴɢ ɴɢᴀ, ᴄũɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠớɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴛươɴɢ ᴛự.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪᴍ ʜà ɴộɪ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ đấᴜ ᴛʜầᴜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴠậᴛ ᴛư, ʜóᴀ ᴄʜấᴛ, ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế. Đɪềᴜ ɴàʏ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜí, ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴛàɪ sảɴ ᴄʜᴏ ɴʜà ɴướᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʙệɴʜ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ – ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ

ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟷𝟶, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ, ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ, ᴛʀɪệᴛ để ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛàɪ sảɴ ᴄʜᴏ ɴʜà ɴướᴄ ᴠà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ 𝟿 ʙị ᴄᴀɴ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙà ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʜưởɴɢ, ᴄựᴜ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪᴍ; ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴅᴜɴɢ ʜạɴʜ, ᴄựᴜ ᴋế ᴛᴏáɴ ᴛʀưởɴɢ, ủʏ ᴠɪêɴ ʜộɪ đồɴɢ ᴍᴜᴀ sắᴍ, ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛổ ᴛʜẩᴍ địɴʜ đấᴜ ᴛʜầᴜ; Đᴏàɴ ᴛʀọɴɢ ʙìɴʜ, ᴄựᴜ ᴘʜó ᴘʜòɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴘʜòɴɢ ᴠậᴛ ᴛư, ủʏ ᴠɪêɴ ʜộɪ đồɴɢ ᴍᴜᴀ sắᴍ, ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛổ ᴛʜẩᴍ địɴʜ; ɴɢʜɪêᴍ ᴛᴜấɴ ʟɪɴʜ, ᴄựᴜ ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠậᴛ ᴛư, ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛổ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đấᴜ ᴛʜầᴜ…

sᴀᴜ 𝟽𝟽 ɴɢàʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, sáɴɢ 𝟷𝟻/𝟷𝟶, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴛổɴɢ ᴋếᴛ, ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đóɴɢ ᴛạɪ ʙᴠ ᴅã ᴄʜɪếɴ số 𝟷𝟼 ᴄʜᴏ ʙᴠ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɢɪᴀ Địɴʜ sᴀᴜ ʜơɴ 𝟸 ᴛʜáɴɢ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

𝟽𝟽 ɴɢàʏ đêᴍ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴàᴏ ǫᴜêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ᴅịᴄʜ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄủᴀ ʙᴠ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ (ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ: ᴋɪɴɢᴘʀᴏ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*