xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ độɪ ʟốᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ở ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ

ᴄʜɪêᴜ ʙàɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʙởɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ, ᴄáᴄ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, đốɪ ᴛượɴɢ ʟôɪ ᴋéᴏ ᴛíɴ đồ, ʟồɴɢ ɢʜéᴘ ᴛư ᴛưởɴɢ ʜẹᴘ ʜòɪ, ʟʏ ᴋʜᴀɪ ᴛự ᴛʀị.
ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴠấɴ đề ᴅâɴ ᴛộᴄ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ để ᴋíᴄʜ độɴɢ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴅâɴ ᴛộᴄ ʜẹᴘ ʜòɪ, ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴄựᴄ đᴏᴀɴ, ʟʏ ᴋʜᴀɪ… ʟà ᴄʜɪêᴜ ʙàɪ ᴋʜôɴɢ ᴍớɪ. Âᴍ ᴍưᴜ đó ᴛừɴɢ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠà ᴛʜấᴛ ʙạɪ ở ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟷, 𝟸𝟶𝟶𝟺, 𝟸𝟶𝟶𝟾 ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ “ɴʜà ɴướᴄ Đề ɢᴀ độᴄ ʟậᴘ” ở ʙêɴ ɴɢᴏàɪ, ᴅùɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ “ᴛɪɴ ʟàɴʜ Đề ɢᴀ” ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴄụ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.
ᴠẫɴ ᴄʜɪêᴜ ʙàɪ ᴄũ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ғᴜʟʀᴏ ʟưᴜ ᴠᴏɴɢ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅựɴɢ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ độɪ ʟốᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴅướɪ ᴄáᴄ ᴛêɴ ɢọɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴʜư “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”, “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ”.

Đốɪ ᴛượɴɢ ʏ ʜɪɴ ɴɪê (áᴏ ᴋẻ, ᴄầᴍ ᴍɪᴄʀᴏ).

Âᴍ ᴍưᴜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʀɪêɴɢ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʀɪêɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴛổ ᴄʜứᴄ “ᴛɪɴ ʟàɴʜ Đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ” ᴅᴏ ʏ ʜɪɴ ɴɪê, ᴍụᴄ sư ᴛɪɴ ʟàɴʜ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟻𝟸 (ᴅâɴ ᴛộᴄ Êđê, ɢốᴄ Đắᴋ ʟắᴋ, ɴɢᴜʏêɴ Đạɪ ᴛá, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ғᴜʟʀᴏ ɪɪɪ, ʟưᴜ ᴠᴏɴɢ ở ᴍỹ) ᴄầᴍ đầᴜ, ᴄó ᴛʀụ sở ᴄʜíɴʜ ᴛạɪ ɴᴏʀᴛʜ ᴄᴀʀᴏʟɪɴᴀ, ᴍỹ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ᴛạɪ ᴍỹ, ᴄᴀɴᴀᴅᴀ. ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ʟà ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ để ᴛậᴘ ʜợᴘ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴋíᴄʜ độɴɢ ʟʏ ᴋʜᴀɪ, ᴛự ᴛʀị, ᴛɪếɴ ᴛớɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ “ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʀɪêɴɢ”, “ɴʜà ɴướᴄ ʀɪêɴɢ” ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ.

ʏ ʜɪɴ ɴɪê (áᴏ ᴛíᴍ) ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʜộɪ ɴɢʜị ᴛự ᴅᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ Đôɴɢ ɴᴀᴍ á ᴛạɪ Đôɴɢ ᴛɪᴍᴏʀ 𝟸𝟶𝟷𝟼

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ʏ ʜɪɴ ɴɪê, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟷𝟽, ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ đượᴄ ɴʜᴇɴ ɴʜóᴍ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ᴇᴄᴄᴠ”, ʙᴀɴ đɪềᴜ ʜàɴʜ” ɢồᴍ 𝟺 đốɪ ᴛượɴɢ đềᴜ ᴛʀú ᴛạɪ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ, ᴅᴏ ʏ ᴊôʟ ʙᴋʀôɴɢ (ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʏ ʜɪɴ ɴɪê) ʟàᴍ ʜộɪ ᴛʀưởɴɢ, ᴄó 𝟸𝟸 “ʜộɪ ᴛʜáɴʜ” ᴛạɪ 𝟻 ᴛỉɴʜ (Đắᴋ ʟắᴋ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ, ʟâᴍ Đồɴɢ; ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ; ᴛʀà ᴠɪɴʜ), ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ở Đắᴋ ʟắᴋ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟷𝟽 đếɴ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴠớɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ độɪ ʟốᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ɴàʏ. ʀɪêɴɢ ᴛạɪ Đắᴋ ʟắᴋ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ʙóᴄ ɢỡ ʜơɴ 𝟹𝟶 đốɪ ᴛượɴɢ ᴄốᴛ ᴄáɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ ý đồ sử ᴅụɴɢ ᴠấɴ đề ᴛôɴ ɢɪáᴏ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄʜɪêᴜ ʙàɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị để ᴄʜốɴɢ ᴘʜá Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đàɴ áᴘ ᴛự ᴅᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴅâɴ ᴄʜủ, ɴʜâɴ ǫᴜʏềɴ, ᴄáᴄ ᴛʜế ʟựᴄ ᴛʜù địᴄʜ ᴠà ғᴜʟʀᴏ ʟưᴜ ᴠᴏɴɢ ᴛìᴍ ᴍọɪ ᴄáᴄʜ để ᴘʜụᴄ ʜồɪ ʟạɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴàʏ.

ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʏᴊôʟ ʙᴋʀôɴɢ sᴏạɴ, ɢửɪ ᴄʜᴏ ʏ ʜɪɴ ɴɪê (ᴄʜᴀ) ᴠà ᴍộᴛ số đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜáᴄ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ ᴠề ᴛự ᴅᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ đốɪ ᴠớɪ đạᴏ ᴛɪɴ ʟàɴʜ ở Đắᴋ ʟắᴋ.

ᴛạɪ ᴍỹ, đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ʏ ʜɪɴ ɴɪê đã ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜỉ đạᴏ số ᴄốᴛ ᴄáɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴍà đứɴɢ đầᴜ ʟà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜắɴ ʟà ʏᴊôʟ ʙᴋʀôɴɢ ở ʙᴜôɴ ᴇᴀ ᴋʜíᴛ, xã ᴇᴀ ʙʜôᴋ, ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴋᴜɪɴ, Đắᴋ ʟắᴋ ᴘʜụᴄ ʜồɪ, ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴋɪệɴ ᴛᴏàɴ ʟạɪ ᴄáɪ ɢọɪ ʟà “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ᴇᴄᴄᴠ”. ᴄʜúɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ʜóᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɴʜóᴍ ᴘʜáɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ ᴛʜᴜầɴ ᴛúʏ ɴʜưɴɢ đằɴɢ sᴀᴜ đó, số đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ʙí ᴍậᴛ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴅâɴ ᴛộᴄ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, sᴀᴜ đó ɢửɪ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ᴠᴜ ᴄáᴏ ɴʜà ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴅâɴ ᴄʜủ, ɴʜâɴ ǫᴜʏềɴ, đàɴ áᴘ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ ǫᴜốᴄ ᴛế.

ɢɪữᴀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ʏᴊôʟ ʙᴋʀôɴɢ ʙắᴛ đầᴜ đẩʏ ᴍạɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜằᴍ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ʟạɪ “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ᴇᴄᴄᴠ”, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá. ᴄʜúɴɢ ʟôɪ ᴋéᴏ, ʙổ sᴜɴɢ ɴʜâɴ sự để ʟậᴘ ʀᴀ ʙᴀɴ đɪềᴜ ʜàɴʜ ɢɪáᴏ ʜộɪ ɢồᴍ 𝟽 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ, ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴄó ʟịᴄʜ sử ʜᴏạᴛ độɴɢ ғᴜʟʀᴏ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ, ɢâʏ ʀốɪ ᴄʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟷, 𝟸𝟶𝟶𝟺, ᴛừɴɢ ʙị đưᴀ đɪ ᴄảɪ ᴛạᴏ.

Để ᴄó ᴋɪɴʜ ᴘʜí ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴍộᴛ ᴍặᴛ, ᴄʜúɴɢ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴛíɴ đồ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴍặᴛ ᴋʜáᴄ, ᴄʜúɴɢ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴠề ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, đượᴄ số đốɪ ᴛượɴɢ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ, ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ đốɪ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜɪ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ.

ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄốᴛ ᴄáɴ ᴄầᴍ đầᴜ ᴇᴄᴄᴠ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ đã ɢâʏ ᴅựɴɢ 𝟸𝟽 đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛạɪ 𝟻 ᴛỉɴʜ ʟà Đắᴋ ʟắᴋ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ, ʟâᴍ Đồɴɢ, ᴛʀà ᴠɪɴʜ ᴠớɪ ɢầɴ 𝟽𝟶𝟶 ᴛíɴ đồ.

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ɴêɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴇᴄᴄᴠ ʙị ᴛᴀɴ ʀã, số đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầᴍ đầᴜ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ ở Đắᴋ ʟắᴋ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɴɢʜɪ ᴋỵ ʟẫɴ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ᴋếᴛ đượᴄ để ʜᴏạᴛ độɴɢ.

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴀ ɢᴀ ᴠà ᴠợ

ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠề ǫᴜʏềɴ ʟợɪ, ᴀ ɢᴀ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟽, ɢốᴄ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜɪệɴ ở ᴍỹ, đᴀɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴛʀᴜʏ ɴã ᴠề ᴛộɪ “ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀốɴ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ) ᴄʜỉ đạᴏ số đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛừɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴇᴄᴄᴠ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʀɪêɴɢ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴀ ɢᴀ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴏɢᴏ ᴠà ᴛêɴ ɢọɪ ᴄủᴀ “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ” ᴛʜàɴʜ “ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ” (ᴄʜᴘᴄ), ᴛự ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜỉ địɴʜ ɴʜâɴ sự “ʙᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ” ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢồᴍ 𝟶𝟻 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ, ᴅᴏ ᴀ Đảᴏ (ᴛʀú ở sᴀ ᴛʜầʏ, ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ) ʟàᴍ “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛʀưởɴɢ”.

ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛư ᴛưởɴɢ ʜẹᴘ ʜòɪ, ʟʏ ᴋʜᴀɪ ᴛự ᴛʀị

“ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ” (ᴄʜᴘᴄ) ᴛổ ᴄʜứᴄ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜáᴛ ᴛʜáɴʜ ᴄᴀ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋɪɴʜ ᴛʜáɴʜ ᴠà ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, ᴄʜᴘᴄ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ độɪ ʟốᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ.

ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ, ᴛʜủ đᴏạɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜᴘᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴍớɪ, ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜư “ᴛɪɴ ʟàɴʜ Đề ɢᴀ” ᴛʀướᴄ đâʏ, đó ʟà ᴛậᴘ ʜợᴘ ᴛíɴ đồ ʟà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ở ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴛɪɴ ʟàɴʜ ᴋʜáᴄ ᴠà số đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ʟưᴜ ᴠᴏɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴠấɴ đề ᴅâɴ ᴄʜủ, ɴʜâɴ ǫᴜʏềɴ, ᴛự ᴅᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ để ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, đòɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ “ɴʜà ɴướᴄ ʀɪêɴɢ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʀɪêɴɢ” ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số. ᴋʜɪ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, xử ʟý, ᴄʜúɴɢ sẽ ʟấʏ đó ʟàᴍ ʟý ᴅᴏ để ᴠᴜ ᴄáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴠà ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ɴʜằᴍ ᴛạᴏ sự ᴄʜú ý ᴠà ᴋêᴜ ɢọɪ sự ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ

ʜᴏạᴛ độɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ɴʜóᴍ ʜọᴘ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ “ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ”.

ᴠớɪ ᴛʜủ đᴏạɴ ɴàʏ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶 đếɴ ɴᴀʏ, “ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ” (ᴄʜᴘᴄ) đã ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ đượᴄ ᴍộᴛ số ᴛíɴ đồ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ Đăᴋ ʟắᴋ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ɢɪᴀ ʟᴀɪ, Đăᴋ ɴôɴɢ, ʟâᴍ Đồɴɢ ᴠà ᴘʜú ʏêɴ. sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ, ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ.

ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴘᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ Đắᴋ ʟắᴋ đó ʟà ʏ ᴋʀếᴄ ʙʏă (ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà ᴀᴍᴀ ɢᴜôɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟾; ᴛʀú ᴛạɪ ʙᴜôɴ ᴋɴɪᴀ 𝟸, xã ᴇᴀ ʙᴀʀ, ʜᴜʏệɴ ʙᴜôɴ Đôɴ). ʏ ᴋʀếᴄ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ғᴜʟʀᴏ, ʙị xử ᴘʜạᴛ 𝟶𝟾 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ “ᴘʜá ʜᴏạɪ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đᴏàɴ ᴋếᴛ”.

ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟹, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛù đượᴄ ᴍộᴛ ɴăᴍ, ʏ ᴋʀếᴄ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄơ sở ɴɢầᴍ ғᴜʟʀᴏ ᴠà ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ xử ʟý, đưᴀ ʀᴀ ᴋɪểᴍ đɪểᴍ ᴛʀướᴄ ᴅâɴ. ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʟà “ǫᴜảɴ ɴʜɪệᴍ đɪểᴍ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ʙᴜôɴ ᴋɴɪᴀ 𝟸”, sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ʟɪêɴ ʟạᴄ, ʟôɪ ᴋéᴏ, ʏ ᴋʀếᴄ đã đồɴɢ ý ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴘᴄ ᴠà đượᴄ ᴀ ɢᴀ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ʟàᴍ ᴛʜủ ǫᴜỹ ᴄủᴀ ʙᴀɴ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ʏ ᴋʀếᴄ đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʟôɪ ᴋéᴏ 𝟷𝟻 ɴɢườɪ, ʜầᴜ ʜếᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴛíɴ đồ ᴛɪɴ ʟàɴʜ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛʀᴏɴɢ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛạɪ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴘᴄ.

Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜế ʟựᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴄʜɪêᴜ ʙàɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʙởɪ ᴠì ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ, ᴄáᴄ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, số ɴàʏ ʟôɪ ᴋéᴏ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛíɴ đồ, ʟồɴɢ ɢʜéᴘ ᴛư ᴛưởɴɢ ʜẹᴘ ʜòɪ, ʟʏ ᴋʜᴀɪ ᴛự ᴛʀị để ᴛậᴘ ʜợᴘ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴛɪếɴ ᴛớɪ ɢâʏ ʀốɪ, ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ, ʙạᴏ ʟᴏạɴ. ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ʟà để ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʀɪêɴɢ.

Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜế ʟựᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ɴếᴜ ғᴜʟʀᴏ đứɴɢ độᴄ ʟậᴘ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ɢì ʙởɪ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ғᴜʟʀᴏ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴅâɴ đã ʙɪếᴛ ʀõ. ғᴜʟʀᴏ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ đượᴄ, ᴍᴜốɴ ɢâʏ ʀốɪ, ᴍᴜốɴ ʙạᴏ ʟᴏạɴ, ᴍᴜốɴ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʀɪêɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ᴍà ᴍᴜốɴ ᴄó ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàᴏ đó để ʟừᴀ ʙịᴘ, ʟôɪ ᴋéᴏ ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ. ᴛʀướᴄ đâʏ ᴄó ᴛɪɴ ʟàɴʜ Đề ɢᴀ ᴛʜì ɴᴀʏ ʟà “ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ” ʜᴀʏ “ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ”.

ᴛừ ɴʜữɴɢ âᴍ ᴍưᴜ, ý đồ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ đượᴄ đã ᴛʜể ʜɪệɴ “ᴛɪɴ ʟàɴʜ đấɴɢ ᴄʜʀɪsᴛ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ” (ᴄʜᴘᴄ) ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ độɪ ʟốᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴅᴏ đó, ᴍọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ đềᴜ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴍặᴄ ᴅù sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴘᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ Đắᴋ ʟắᴋ đềᴜ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ, ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴛừ ʙỏ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛùʏ ᴠàᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ɴɢườɪ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sẽ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ xử ʟý ᴘʜù ʜợᴘ, đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

nguồn: vtc

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*