ᴄĐᴍ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴄʟɪᴘ xᴇ ᴛảɪ ᴠừᴀ ᴄʜạʏ ᴠừᴀ “xả” ʀᴀᴜ ᴄủ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ” ʙố ᴛʜí ᴄʜᴏ độɴɢ ᴠậᴛ ăɴ à”

1 Tháng Chín, 2021 mapster 0

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼’̼x̼ả̼’̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ […]

ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴋʜɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍᴜốɴ đòɪ sᴀᴏ ᴋê ᴘʜảɪ ᴄó ᴍụᴄ đíᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟêɴ ʟᴀ ʟàɴɢ ʟà ʙᴜộᴄ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ

1 Tháng Chín, 2021 mapster 0

ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴠớɪ ʟᴏạᴛ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ sᴀᴏ ᴋê ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴảʏ ʟửᴀ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴍxʜ […]