Tin Buồn: ɢɪáᴏ sư, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜờɪ ᴋỳ đổɪ ᴍớɪ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ ǫᴜᴀ đờɪ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị

ɢɪáᴏ sư, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜờɪ ᴋỳ đổɪ ᴍớɪ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ ǫᴜᴀ đờɪ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 𝟷𝟶𝟼 ᴛᴜổɪ.
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɢɪᴀ đìɴʜ, ɢɪáᴏ sư, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜờɪ ᴋỳ đổɪ ᴍớɪ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ đã ǫᴜᴀ đờɪ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị.

ɢɪáᴏ sư, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ.

ɢɪáᴏ sư ᴠũ ᴋʜɪêᴜ ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ʟà Đặɴɢ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ, sɪɴʜ ᴛạɪ ʟàɴɢ ʜàɴʜ ᴛʜɪệɴ, xã xᴜâɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ xᴜâɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛỉɴʜ ɴᴀᴍ Địɴʜ. Ôɴɢ ʟà ᴛáᴄ ɢɪả ᴄủᴀ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴʜư: ᴛʀɪếᴛ ʜọᴄ, đạᴏ đứᴄ ʜọᴄ, ᴠăɴ ʜọᴄ, ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, ᴠăɴ ʜᴏá, xã ʜộɪ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴛʜơ ᴠăɴ, ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴍộᴛ số ᴛʜɪ ʜàᴏ…

ᴄáᴄ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛɪêᴜ ʙɪểᴜ ɴʜư ᴄủᴀ ɢɪáᴏ sư, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠũ ᴋʜɪêᴜ ɢồᴍ: Đẹᴘ (𝟷𝟿𝟼𝟹), ᴄᴀᴏ ʙá ǫᴜáᴛ (𝟷𝟿𝟽𝟶), ɴɢô ᴛʜì ɴʜậᴍ (𝟷𝟿𝟽𝟼), ᴀɴʜ ʜùɴɢ ᴠà ɴɢʜệ sĩ (𝟷𝟿𝟽𝟸), ᴄáᴄʜ ᴍạɴɢ ᴠà ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ (𝟷𝟿𝟽𝟿), ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ (𝟷𝟿𝟾𝟶), ʙàɴ ᴠề ᴠăɴ ʜɪếɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Ôɴɢ ʟàᴍ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ʙɪêɴ sᴏạɴ ᴛổɴɢ ᴛậᴘ ɴɢàɴ ɴăᴍ ᴠăɴ ʜɪếɴ ᴛʜăɴɢ ʟᴏɴɢ (𝟺 ᴛậᴘ), ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙɪêɴ sᴏạɴ ʙộ ʙáᴄʜ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜư ʜà ɴộɪ, ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ʟịᴄʜ sử ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ ᴠà ɴʜâɴ ᴠăɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ʙộ sử ɴɢàɴ ɴăᴍ ᴛʜăɴɢ ʟᴏɴɢ ɢồᴍ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴜốɴ….

ɢɪáᴏ sư ᴠũ ᴋʜɪêᴜ đượᴄ Đảɴɢ ᴠà ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴄᴀᴏ ǫᴜý ɴʜư: ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ đợᴛ 𝟷, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜờɪ ᴋỳ đổɪ ᴍớɪ, ʜᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Độᴄ ʟậᴘ ʜạɴɢ ɴʜấᴛ, ᴄôɴɢ ᴅâɴ ưᴜ ᴛú ᴛʜủ đô ᴛʀᴏɴɢ ᴅịᴘ ᴋỷ ɴɪệᴍ 𝟷𝟶𝟶𝟶 ɴăᴍ ᴛʜăɴɢ ʟᴏɴɢ – ʜà ɴộɪ… Đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ɢɪáᴏ sư ᴠũ ᴋʜɪêᴜ đã ᴠɪɴʜ ᴅự đóɴ ɴʜậɴ ʜᴜʏ ʜɪệᴜ 𝟽𝟶 ɴăᴍ ᴛᴜổɪ Đảɴɢ.

ɢɪáᴏ sư ᴠũ ᴋʜɪêᴜ ᴛừɴɢ ɢɪữ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ɴʜư: ᴘʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ xã ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴘʜó ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴜỷ ʙᴀɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ…

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*