“ᴠứᴛ ɴɢᴀʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠàᴏ sọᴛ ʀáᴄ”: ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙí ᴍậᴛ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ

ᴍộᴛ số ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ᴛíᴄʜ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ.
ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ʟɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴍᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴋʜᴜʏêɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴠứᴛ ʙỏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʜọ đᴀɴɢ ᴄó sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị ɴàʏ ᴄó ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ ᴛíᴄʜ ʜợᴘ.

ʜôᴍ 𝟸𝟷/𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ʟɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ đượᴄ ʙáɴ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ ʙởɪ ɢã ᴋʜổɴɢ ʟồ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄó ᴛíᴄʜ ʜợᴘ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ ᴄáᴄ ᴄụᴍ ᴛừ ɴʜư “ᴛâʏ ᴛạɴɢ ᴛự ᴅᴏ”, “Đàɪ ʟᴏᴀɴ độᴄ ʟậᴘ” ʜᴏặᴄ “ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ”.

ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴍɪ 𝟷𝟶ᴛ 𝟻ɢ ᴄủᴀ xɪᴀᴏᴍɪ đã ʙị ᴛắᴛ ᴛạɪ “ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ”, ɴʜưɴɢ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ʙậᴛ ᴛừ xᴀ ʙấᴛ ᴄứ ʟúᴄ ɴàᴏ – ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ.

“ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴍᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴠứᴛ ʙỏ ɴʜữɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đã ᴍᴜᴀ ᴄàɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄàɴɢ ᴛốᴛ”, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴍᴀʀɢɪʀɪs ᴀʙᴜᴋᴇᴠɪᴄɪᴜs ɴóɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜɪ đưᴀ ʀᴀ ʙáᴏ ᴄáᴏ.

ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ ʟɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀ ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɢầɴ đâʏ đã ᴛʀở ɴêɴ ᴛồɪ ᴛệ. ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟɪᴛᴠᴀ ʀúᴛ đạɪ sứ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛạɪ ʙắᴄ ᴋɪɴʜ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ sẽ ᴛʀɪệᴜ ʜồɪ ᴘʜáɪ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʜọ ᴛạɪ ᴠɪʟɴɪᴜs sᴀᴜ ᴋʜɪ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʀằɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ đảᴏ ɴàʏ ᴛạɪ ʟɪᴛᴠᴀ sẽ đượᴄ ɢọɪ ʟà ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ Đàɪ ʟᴏᴀɴ.

ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴠà ᴍỹ sử ᴅụɴɢ ᴛêɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đàɪ ʙắᴄ, ᴛʀáɴʜ áᴍ ᴄʜỉ đếɴ ʜòɴ đảᴏ ᴍà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʟà ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴄủᴀ ɴướᴄ ɴàʏ.

ᴊᴀᴋᴇ sᴜʟʟɪᴠᴀɴ, ᴄố ᴠấɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ, đã ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀ ɪɴɢʀɪᴅᴀ sɪᴍᴏɴʏᴛᴇ ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ ᴠà ɴʜấɴ ᴍạɴʜ sự ủɴɢ ʜộ đốɪ ᴠớɪ đấᴛ ɴướᴄ ᴄủᴀ ʙà ᴛʀướᴄ sứᴄ éᴘ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ xɪᴀᴏᴍɪ đᴀɴɢ ɢửɪ ᴅữ ʟɪệᴜ sử ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đượᴄ ᴍã ʜóᴀ đếɴ ᴍộᴛ ᴍáʏ ᴄʜủ ở sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ.

ᴍộᴛ ʟỗ ʜổɴɢ ʙảᴏ ᴍậᴛ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴘ𝟺𝟶 𝟻ɢ ᴄủᴀ ʜᴜᴀᴡᴇɪ ᴛᴇᴄʜɴᴏʟᴏɢɪᴇs ᴄᴏ. ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟỗɪ ɴàᴏ đượᴄ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴋʜáᴄ, ᴏɴᴇᴘʟᴜs, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ʜᴜᴀᴡᴇɪ ᴛạɪ ʙᴀʟᴛɪᴄs ɴóɪ ᴠớɪ ʙɴs ʀằɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ʜọ ᴋʜôɴɢ ɢửɪ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ʀᴀ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ ʙởɪ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ xɪᴀᴏᴍɪ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴛʀìɴʜ ᴅᴜʏệᴛ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴍặᴄ địɴʜ, ʜɪệɴ ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟺𝟺𝟿 đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ʙằɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʟɪêɴ ᴛụᴄ.

“Đɪềᴜ ɴàʏ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ đốɪ ᴠớɪ ʟɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀ ᴍà đốɪ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ sử ᴅụɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴄủᴀ xɪᴀᴏᴍɪ”, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ.

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴠᴜᴛ-ɴɢᴀʏ-ᴅɪᴇɴ-ᴛʜᴏᴀɪ-ᴛʀᴜɴɢ-ǫᴜᴏᴄ-ᴠᴀᴏ-sᴏᴛ-ʀᴀᴄ-ɴᴜᴏᴄ-ᴄʜᴀᴜ-ᴀᴜ-ᴋʜᴜʏᴇɴ-ɴɢʜɪ-ᴋʜᴀɴ-ᴄᴀᴘ-sᴀᴜ-ᴋʜɪ-ᴘʜᴀᴛ-ʜɪᴇɴ-ʙɪ-ᴍᴀᴛ-ᴋɪɴʜ-ʜᴏᴀɴɢ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟿𝟸𝟸𝟷𝟸𝟸𝟾𝟻𝟽𝟺𝟹.ʜᴛᴍ?ғʙᴄʟɪᴅ=ɪᴡᴀʀ𝟸𝟹ᴢғǫ𝟻𝟿ᴄᴅɴ𝟿ᴡᴄᴍǫᴜᴀᴛʙx𝟸ᴄᴊʜxᴢ𝟻ɴ-ᴡᴢᴄxᴅᴏᴡᴅʏ𝟹ᴜ𝟸ɢᴇʏᴢᴘʏᴏsᴡsᴢ𝟹ғ𝟽ɢɪ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*