ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴍᴜốɴ ôᴍ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴɢᴀʏ ʟúᴄ ɴàʏ, ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ɴʜấᴛ : “ᴋỳ ᴛíᴄʜ đᴀɴɢ đếɴ”!

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đếɴ ᴛừ ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠô ᴄùɴɢ xúᴄ độɴɢ.
ʜôᴍ ɴᴀʏ (ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟿), ᴘʜíᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛʀở ɴặɴɢ, ʙáᴄ sĩ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛɪɴ ᴛʜầɴ đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà ᴄʜưᴀ đượᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ. ɴɢᴀʏ ʟúᴄ ɴàʏ, ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ đồɴɢ ʟòɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴘʜáᴛ ᴛâᴍ ɴɢᴜʏệɴ ᴄầᴜ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴛốᴛ đẹᴘ.

ᴘʜíᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ʟý ᴅᴏ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ɪᴍ ʜơɪ ʟặɴɢ ᴛɪếɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍẹ ɴᴜôɪ ᴄʜữᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿?
ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ đã đăɴɢ ʙứᴄ ảɴʜ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ đàɴ ᴇᴍ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴋèᴍ ʟờɪ ɴʜắɴ ɴʜủ ɢâʏ xúᴄ độɴɢ: “ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ơɪ ᴄʜị ᴍᴜốɴ ôᴍ ᴇᴍ ɴʜư ᴠậʏ ɴè”. Đáɴɢ ɴóɪ ɴʜấᴛ, ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋỳ ᴛíᴄʜ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄầᴜ ᴄʜúᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ʙệɴʜ ᴛậᴛ.

ɢɪữᴀ ʟúᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙị ɴʜɪễᴜ ʟᴏạɴ ɢâʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴘʜầɴ ɴàᴏ ʏêɴ ʟòɴɢ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜʏ ᴠọɴɢ sẽ ᴄó ᴘʜéᴘ ᴍàᴜ xảʏ ʀᴀ. ᴠàᴏ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟸𝟻/𝟿, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ở ᴍỹ ᴄũɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴữ ᴄᴀ sĩ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ɴʜấᴛ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ, ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋỳ ᴛíᴄʜ đᴀɴɢ đếɴ ᴠớɪ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ ʟᴜôɴ ᴅõɪ ᴛʜᴇᴏ ᴠà ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴇᴍ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ

ʜơɴ ʟúᴄ ɴàᴏ ʜếᴛ, ᴋʜáɴ ɢɪả đᴀɴɢ ᴄầᴜ ᴍᴏɴɢ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴍᴀʏ ᴍắɴ, ᴛốᴛ đẹᴘ sẽ đếɴ ᴠớɪ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*