ᴛɪɴ ɴóɴɢ: ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ɢửɪ đề ɴɢʜị “ᴋʜẩɴ” ᴛớɪ ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ đề ɴɢʜị ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ɴʜấᴛ ʟà ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ.
ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴋʜổ ᴛʜᴀᴍ ᴅự Đạɪ ʜộɪ đồɴɢ ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ ᴋʜóᴀ 𝟽𝟼, ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟿 (ɢɪờ ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ), ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ đã ᴄó ʜᴀɪ ᴄᴜộᴄ ʜộɪ ᴋɪếɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴠớɪ ôɴɢ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀ sʜᴀʜɪᴅ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Đạɪ ʜộɪ đồɴɢ ᴠà ôɴɢ ᴀɴᴛᴏɴɪᴏ ɢᴜᴛᴇʀʀᴇs, ᴛổɴɢ ᴛʜư ᴋý ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ᴠà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Đạɪ ʜộɪ đồɴɢ ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ sʜᴀʜɪᴅ (Ảɴʜ: ᴛᴛxᴠɴ).

ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ʜộɪ ᴋɪếɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴏɪ ᴛʀọɴɢ ᴠà ủɴɢ ʜộ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ (ʟʜǫ) ᴛʀᴏɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ɴʜằᴍ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜᴜɴɢ ʜếᴛ sứᴄ ᴛᴏ ʟớɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜúᴄ đẩʏ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ʟʜǫ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ᴅồɴ ᴍọɪ ɴỗ ʟựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đặᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟêɴ ᴛʀêɴ ʜếᴛ.

ᴄảᴍ ơɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄᴏᴠᴀx ᴠà ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟʜǫ đã ʜỗ ᴛʀợ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴠậᴛ ᴛư ʏ ᴛế ᴠà ᴛư ᴠấɴ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠà ᴘʜụᴄ ʜồɪ sᴀᴜ đạɪ ᴅịᴄʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ đề ɴɢʜị ʟʜǫ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ɴʜấᴛ ʟà ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đườɴɢ ʟốɪ đốɪ ɴɢᴏạɪ độᴄ ʟậᴘ, ᴛự ᴄʜủ, đᴀ ᴘʜươɴɢ ʜóᴀ, đᴀ ᴅạɴɢ ʜóᴀ ᴠà ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ đẩʏ ᴍạɴʜ ᴠà ɴâɴɢ ᴛầᴍ đốɪ ɴɢᴏạɪ đᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã, đᴀɴɢ ᴠà sẽ đóɴɢ ɢóᴘ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ʟʜǫ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴠɪệᴄ đảᴍ ɴʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀáᴄʜ ủʏ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜộɪ đồɴɢ ʙảᴏ ᴀɴ ʟʜǫ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟸𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢìɴ ɢɪữ ʜòᴀ ʙìɴʜ ᴄủᴀ ʟʜǫ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙềɴ ᴠữɴɢ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴘᴀʀɪs ᴠề ʙɪếɴ đổɪ ᴋʜí ʜậᴜ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ứɴɢ ᴄử ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟʜǫ ᴠà đóɴɢ ɢóᴘ ᴠàᴏ ɴỗ ʟựᴄ ᴄảɪ ᴛổ ɴʜằᴍ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ʟʜǫ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠà ǫᴜốᴄ ᴛế, ᴄáᴄ ʙêɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴄầɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ đᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠớɪ ʟʜǫ đóɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, đẩʏ ᴍạɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴɢʜị sự đếɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟹𝟶 ᴠì sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙềɴ ᴠữɴɢ ᴠà ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴘᴀʀɪs ᴠề ʙɪếɴ đổɪ ᴋʜí ʜậᴜ.

ᴄáᴄ ʙêɴ ɴʜấᴛ ᴛʀí ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ɢɪữᴀ ʟʜǫ ᴠà ᴀsᴇᴀɴ, ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴀsᴇᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, ủɴɢ ʜộ ᴄáᴄ ɴỗ ʟựᴄ ᴄủᴀ ᴀsᴇᴀɴ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʀì ʜòᴀ ʙìɴʜ ᴠà ổɴ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, đề ᴄᴀᴏ ᴠɪệᴄ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄôɴɢ ướᴄ ᴄủᴀ ʟʜǫ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟸 ᴠề ʟᴜậᴛ ʙɪểɴ.

ᴠề ᴘʜầɴ ᴍìɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Đạɪ ʜộɪ đồɴɢ ᴠà ᴛổɴɢ ᴛʜư ᴋý ʟʜǫ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʀấᴛ ấɴ ᴛượɴɢ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛựᴜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ᴠᴀɪ ᴛʀò, ᴠị ᴛʜế ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠà ᴛʀêɴ ᴛʀườɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế.

Ôɴɢ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀ sʜᴀʜɪᴅ ᴠà ôɴɢ ᴀɴᴛᴏɴɪᴏ ɢᴜᴛᴇʀʀᴇs đề ᴄᴀᴏ ɴʜữɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ʟʜǫ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛʀêɴ ᴄươɴɢ ᴠị Ủʏ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜộɪ đồɴɢ ʙảᴏ ᴀɴ ʟʜǫ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɢìɴ ɢɪữ ʜòᴀ ʙìɴʜ ʟʜǫ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙềɴ ᴠữɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠề ᴋʜí ʜậᴜ.

ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴍà ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ đươɴɢ đầᴜ ᴛʀướᴄ ʟàɴ sóɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴛổɴɢ ᴛʜư ᴋý ʟʜǫ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟʜǫ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ʜỗ ᴛʀợ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ đạɪ ᴅịᴄʜ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟᴜôɴ sáᴛ ᴄáɴʜ, đồɴɢ ʜàɴʜ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ sᴀᴜ đạɪ ᴅịᴄʜ.

ᴛổɴɢ ᴛʜư ᴋý ᴄũɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đóɴɢ ɢóᴘ ᴠàᴏ ɴỗ ʟựᴄ ứɴɢ ᴘʜó ʙɪếɴ đổɪ ᴋʜí ʜậᴜ, ɴʜấᴛ ʟà ɴâɴɢ ᴍứᴄ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ɢɪảᴍ ᴘʜáᴛ ᴛʜảɪ ᴋʜí ɴʜà ᴋíɴʜ ʜướɴɢ ᴛớɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴄᴏᴘ𝟸𝟼 ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛạɪ ɢʟᴀsɢᴏᴡ (sᴄᴏᴛʟᴀɴᴅ, ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ).

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*