ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ Đạᴍ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛư ʟệɴʜ ᴄảɴʜ sáᴛ ʙɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

ᴜỷ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ Đạᴍ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛư ʟệɴʜ ᴄảɴʜ sáᴛ ʙɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.
ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 𝟽, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ (ᴜʙᴋᴛ) ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ᴄảɴʜ sáᴛ ʙɪểɴ (ᴄsʙ) ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠà ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ᴄsʙ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶 đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ, ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, để ʙộ ᴛư ʟệɴʜ ᴄsʙ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄáɴ ʙộ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ʙộ ᴛư ʟệɴʜ ᴠà ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜɪếᴜ ᴛᴜ ᴅưỡɴɢ, ʀèɴ ʟᴜʏệɴ ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ; ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴠà ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴄơ ʙảɴ, ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴠậᴛ ᴛư, ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ɢɪữ ɢìɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ.

ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đã ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ʟớɴ ᴛɪềɴ ᴠà ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴛổɴ ʜạɪ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ ᴠà ǫᴜâɴ độɪ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ.

Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ʜọᴘ ᴋỳ ᴛʜứ 𝟽. Ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄẩᴍ ᴛú, ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜủ ᴛʀì ᴋỳ ʜọᴘ.

xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠɪ ᴘʜạᴍ; ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ ᴠề xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ ᴠà đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ Đạᴍ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛư ʟệɴʜ ᴄsʙ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴄáᴄʜ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜưɴɢ, Đảɴɢ ᴜỷ ᴠɪêɴ, ᴘʜó ᴛư ʟệɴʜ ᴄsʙ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴋʜɪểɴ ᴛʀáᴄʜ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢô ʙìɴʜ ᴍɪɴʜ, Đảɴɢ ủʏ ᴠɪêɴ ᴄsʙ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ᴜỷ, ᴛư ʟệɴʜ ᴠùɴɢ ᴄsʙ 𝟷.

ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ Đạɪ ᴛá ᴘʜùɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛʜᴏạɪ, Đảɴɢ ᴜỷ ᴠɪêɴ, ʙí ᴛʜư ᴄʜɪ ʙộ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ, ᴄụᴄ ʜậᴜ ᴄầɴ ᴠà ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʟưᴜ ᴛʜế Đứᴄ, Đảɴɢ ủʏ ᴠɪêɴ, ᴘʜó Đᴏàɴ ᴛʀưởɴɢ Đᴏàɴ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ số 𝟸.

ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đề ɴɢʜị ʙᴀɴ ʙí ᴛʜư xᴇᴍ xéᴛ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ᴄsʙ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠà ᴄáᴄ ᴄáᴄ ɴʜâɴ: ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ sơɴ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴛư ʟệɴʜ; ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ Đồɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜíɴʜ ủʏ; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ᴅᴏãɴ ʙảᴏ ǫᴜʏếᴛ, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ᴜỷ, ᴘʜó ᴄʜíɴʜ ᴜỷ; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴋɪᴍ ʜậᴜ, ᴘʜó ᴛư ʟệɴʜ – ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʀưởɴɢ; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ɴᴀᴍ, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ, ᴘʜó ᴛư ʟệɴʜ; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ʙùɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ Đảɴɢ ᴜỷ ᴠɪêɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴛư ʟệɴʜ; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Đàᴏ ʜồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴛư ʟệɴʜ ᴠùɴɢ ᴄsʙ 𝟸; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ʟê xᴜâɴ ᴛʜᴀɴʜ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ᴜỷ, ᴛư ʟệɴʜ ᴠùɴɢ ᴄsʙ 𝟹; ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ʟê ᴠăɴ ᴍɪɴʜ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ᴜỷ, ᴛư ʟệɴʜ ᴠùɴɢ ᴄsʙ 𝟺.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*