4 vị tướng ᴄᴜ́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ vị trung tá – Những nốt nhạc cuối của “Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đường số 4” Đặng Văn Việt

30 Tháng Chín, 2021 mapster 0

Cᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ: Aɴʜ ᴏ̛ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, đᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴀ̂́ʏ ɴʜɪ̉? Tᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ᴛ […]