số ᴄᴀ ғ𝟶 ở ʜà ɴộɪ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ɢɪảᴍ ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ?

số ᴄᴀ ғ𝟶 ở ʜà ɴộɪ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ɢɪảᴍ ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ?
ʜà ɴộɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴛừ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟽 ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ, ᴄòɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟿/𝟽 ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ.
ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴀɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʜế ɴàᴏ?

ʜà ɴộɪ

ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛʀòɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ʜà ɴộɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. số ʟɪệᴜ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸 ổ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ʟà ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ Đứᴄ ᴛâᴍ (𝟿𝟻 ʟáɴɢ ʜạ, Đốɴɢ Đᴀ) ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜổɪ ʜà ɴộɪ. số ʟượɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟸𝟺/𝟽 đếɴ 𝟸𝟿/𝟽 ʟà 𝟺𝟹𝟺.


số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ʜà ɴộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. (ɴɢᴜồɴ số ʟɪệᴜ: ᴄᴅᴄ ʜà ɴộɪ)

Ở ɴɢàʏ đầᴜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, ʜà ɴộɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ɢɪảᴍ, ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ sᴀᴜ đó ʟạɪ ᴛăɴɢ ʟêɴ, ᴛươɴɢ đươɴɢ ʜᴏặᴄ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴄáᴄ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ. Đáɴɢ ᴄʜú ý ʟà ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟹𝟶/𝟽), ᴛứᴄ ʟà ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ʜà ɴộɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴄᴀᴏ ᴠớɪ 𝟷𝟷𝟿 ɴɢườɪ. ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ᴋʜáᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴀᴏ ɴʜư 𝟸𝟻/𝟽 (𝟺𝟷 ᴄᴀ), ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟽 (𝟼𝟺), ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟽 (𝟽𝟼), ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟽 (𝟼𝟻).

ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀướᴄ đó ɴʜư ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ ᴛʜᴜốᴄ 𝟿𝟻 ʟáɴɢ ʜạ, ʙᴠ ᴘʜổɪ ʜà ɴộɪ; ᴛâɴ ᴍᴀɪ, ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ… ᴛứᴄ ʟà ʜọ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ᴘɢs.ᴛs ᴛʀầɴ Đắᴄ ᴘʜᴜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ (ʙộ ʏ ᴛế), ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄố ᴠấɴ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Đáᴘ ứɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ sự ᴋɪệɴ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜậɴ địɴʜ, số ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ɴᴄᴏᴠ ở ʜà ɴộɪ ᴛăɴɢ ɴʜẹ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴅᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄòɴ ʟẩɴ ᴋʜᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. “số ᴄᴀ ɴàʏ ᴛăɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ʟᴏ ɴɢạɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ʀà sᴏáᴛ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ đᴀɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả”, ôɴɢ ᴘʜᴜ ɴóɪ.

ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴛʜì số ᴄᴀ ᴍớɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ɢɪảᴍ ɴɢᴀʏ đượᴄ ᴠì ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ủ ʙệɴʜ ʟêɴ ᴛớɪ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ sᴀᴜ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴛăɴɢ ʜơɴ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴛừ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ đầᴜ ᴛɪêɴ, ʜà ɴộɪ đã đưᴀ ʀᴀ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛừ ʀấᴛ sớᴍ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜủ độɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ɴɢườɪ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʜᴏ, sốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟᴀɴ ʀộɴɢ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ɴɢᴀʏ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʜà ɴộɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ, đếɴ ɴᴀʏ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ʜạɴ ᴄʜế ʟâʏ ʟᴀɴ ʀᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴅᴏ đó ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ʜʏ ᴠọɴɢ ʜà ɴộɪ sớᴍ ᴅậᴘ ᴅịᴄʜ sᴀᴜ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ.

ᴅù ɴʜɪềᴜ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴍừɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ở ʜà ɴộɪ ɴʜưɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟẩɴ ᴋʜᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴠẫɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ǫᴜᴀ sàɴɢ ʟọᴄ ɴêɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ʙấᴛ ᴄứ ʟúᴄ ɴàᴏ ɴếᴜ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ. ᴅᴏ đó, ᴠɪệᴄ ᴅậᴘ đượᴄ ᴅịᴄʜ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜɪềᴜ ᴠàᴏ ý ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ đợᴛ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴛớɪ ɴᴀʏ ᴠớɪ số ᴄᴀ ʙệɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ở ᴍứᴄ 𝟺 ᴄᴏɴ số. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ ʜơɴ ɴʜằᴍ sớᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ᴛừ 𝟹𝟶/𝟼 đếɴ 𝟾/𝟽, số ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ở ᴍứᴄ 𝟹 ᴄᴏɴ số, đồɴɢ ᴛʜờɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ số ổ ᴅịᴄʜ ᴍớɪ. số ʟɪệᴜ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʀướᴄ ᴛʜờɪ đɪểᴍ 𝟹𝟶/𝟼, ᴛổɴɢ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟà 𝟹.𝟿𝟶𝟾 ɴɢườɪ. ɴʜưɴɢ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 – 𝟾/𝟽, ᴄᴏɴ số ɴàʏ ʟêɴ 𝟷𝟶.𝟸𝟿𝟻 ɴɢườɪ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó số ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ɴướᴄ.


số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛừ 𝟿/𝟽 – 𝟹𝟶/𝟽, ᴛʜᴇᴏ số ʟɪệᴜ ᴛừ ʜᴄᴅᴄ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟿/𝟽, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. ᴄũɴɢ ᴛừ đâʏ, số ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛăɴɢ ᴠọᴛ, ᴠượᴛ ʟêɴ ᴍứᴄ 𝟺 ᴄᴏɴ số ᴍỗɪ ɴɢàʏ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴄʜỉ 𝟹 ᴄᴏɴ số ở ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʀướᴄ. ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟸 ɴɢàʏ ɢầɴ ɴʜấᴛ, ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛừ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 – 𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ɴɢàʏ ɢầɴ ɴʜấᴛ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ đườɴɢ sᴀᴜ 𝟷𝟾ʜ (𝟸𝟼/𝟽 – 𝟹𝟶/𝟽), số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ʙắᴛ đầᴜ ɢɪảᴍ, ᴛừ 𝟻.𝟿𝟿𝟽 ʜôᴍ 𝟸𝟼/𝟽 xᴜốɴɢ 𝟺.𝟸𝟾𝟸 ʜôᴍ 𝟹𝟶/𝟽. Đặᴄ ʙɪệᴛ, số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ (𝟸𝟾, 𝟸𝟿 ᴠà 𝟹𝟶/𝟽) đᴀɴɢ đɪ ɴɢᴀɴɢ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ɴêᴜ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟶/𝟽.

ᴠề số ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴛăɴɢ ᴠà ᴠẫɴ ở ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜᴇᴏ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɪ ɴᴀᴍ, ᴅᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠùɴɢ ʟõɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ. ᴠớɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛáᴄʜ ғ𝟶 ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế đếɴ ᴛừɴɢ ɴʜà để xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴄʜᴏ số ғ𝟶 ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ.

“ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ, ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ. ᴠùɴɢ ʟõɪ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ sẽ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴛʀướᴄ, sᴀᴜ đó ᴍở ʀộɴɢ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ‘đɪ đếɴ ᴛừɴɢ ʜẻᴍ, ɢõ ᴄửᴀ ᴛừɴɢ ɴʜà”, ᴄả ɴɢàʏ ʟẫɴ đêᴍ ᴠì ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴄʜᴏ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ’, ôɴɢ ɴᴀᴍ ɴóɪ.


ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɪ ɴᴀᴍ.

ʙs ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴛâᴍ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʜᴄᴅᴄ ɴʜậɴ địɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đạᴛ đỉɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠà ᴄó ᴛʜể ᴅịᴄʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛớɪ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ sẽ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅù số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ổ ᴅịᴄʜ ᴍớɪ. ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ đã đượᴄ ɢɪáᴍ sáᴛ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ.

ʙs ᴛâᴍ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜơɴ 𝟿𝟻% ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ʟầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ số ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛăɴɢ ʟà ᴅᴏ ᴅɪễɴ ᴛɪếɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴛừ ғ𝟷 ᴛʜàɴʜ ғ𝟶. ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴄᴀ ʙệɴʜ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. “Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ sở để ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴅᴏ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ”, ʙs ᴛâᴍ ɴóɪ.

Nguồn : https://vtc.vn/so-ca-f0-o-ha-noi-va-tp-hcm-tang-giam-the-nao-trong-nhung-ngay-gian-cach-xa-hoi-ar627884.html?fbclid=IwAR0RNYwoZV7KXLLL_UuTD0cxw2IbUVqZlPIGFuprzDrSiENR-pFBvq4hS3c

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*