Nóɴɢ: Đại học Đông Đô cấp hàng trăm văn ʙằɴɢ 2 ngôn ngữ Aɴʜ ɢɪả, thu hơn 7,1 tỉ đồng

Nóɴɢ: Đại học Đông Đô cấp hàng trăm văn ʙằɴɢ 2 ngôn ngữ Aɴʜ ɢɪả, thu hơn 7,1 tỉ đồng
ᴄấᴘ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸 ɢɪả ᴄủᴀ ʜệ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ ɴɢàɴʜ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴀɴʜ, ᴛʀầɴ ᴋʜắᴄ ʜùɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô, ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ʜơɴ 𝟽,𝟷 ᴛỉ đồɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟽, ᴠᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴠừᴀ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛố ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴠăɴ ʜòᴀ (𝟹𝟾 ᴛᴜổɪ, ɴɢᴜʏêɴ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô ) ᴄùɴɢ 𝟿 ʙị ᴄᴀɴ ᴋʜáᴄ ᴠề ᴛộɪ ɢɪả ᴍạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

ʙị ᴄᴀɴ ᴅươɴɢ ᴠăɴ ʜòᴀ (ʙìᴀ ᴛʀáɪ) ᴄùɴɢ 𝟸 ʙị ᴄᴀɴ ᴋʜáᴄ – Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ, Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô ᴄʜưᴀ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ đề ɴɢʜị, ᴠà ᴄʜưᴀ đượᴄ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ đàᴏ ᴛạᴏ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴɢàɴʜ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ, đàᴏ ᴛạᴏ, ᴛʀầɴ ᴋʜắᴄ ʜùɴɢ (ʟúᴄ đó ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô, ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʙỏ ᴛʀốɴ) ᴛʜấʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʟấʏ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸 ɴɢôɴ ɴɢữ ᴀɴʜ để sử ᴅụɴɢ ʟàᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ sɪɴʜ, ʜọᴄ ᴛʜạᴄ sĩ, ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴛʜɪ ɴâɴɢ ɴɢạᴄʜ…

ᴅᴏ đó, ʜùɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄủᴀ Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô, ᴄʜỉ đạᴏ ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ʜɪệᴜ, ᴠɪệɴ Đàᴏ ᴛạᴏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ, ᴠɪệɴ 𝟺.𝟶, ᴘʜòɴɢ đàᴏ ᴛạᴏ ᴠà ǫᴜảɴ ʟý sɪɴʜ ᴠɪêɴ, ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ᴠụ ʟàᴍ, ᴄấᴘ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸 ɢɪả ᴄủᴀ ʜệ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ ɴɢàɴʜ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʟấʏ ʙằɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ, đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ. ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺-𝟸𝟶𝟷𝟾 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴛʀầɴ ᴋʜắᴄ ʜùɴɢ ᴠà đồɴɢ ᴘʜạᴍ đã ʟàᴍ, ᴄấᴘ ʙằɴɢ, ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ɢɪả ᴄʜᴏ 𝟺𝟹𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ʜơɴ 𝟽,𝟷 ᴛỉ đồɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ʟàᴍ ʀõ 𝟸𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴄấᴘ ᴠăɴ ʙằɴɢ, ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ɢɪả ᴠà đã đượᴄ sử ᴅụɴɢ. ᴄòɴ 𝟸𝟸𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú, đơɴ ᴠị ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴠăɴ ʜòᴀ ᴠớɪ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ʟà ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô, ʙɪếᴛ ʀõ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴄấᴘ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸 ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ, đàᴏ ᴛạᴏ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟻-𝟸𝟶𝟷𝟾 đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟹-𝟸𝟶𝟷𝟿, ôɴɢ ʜòᴀ đã ᴋý 𝟺𝟸𝟿 ᴠăɴ ʙằɴɢ ɢɪả. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ʟàᴍ ʀõ 𝟸𝟶𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴄấᴘ ᴠăɴ ʙằɴɢ ɢɪả, xáᴄ địɴʜ đượᴄ ʜọ ᴛêɴ, ᴛᴜổɪ, địᴀ ᴄʜỉ, ᴄʜứᴄ ᴠụ, đơɴ ᴠị ᴄôɴɢ ᴛáᴄ… ʙị ᴄᴀɴ ʜòᴀ ᴄòɴ ᴋý ᴄáᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đạɪ ʜọᴄ ʜệ ᴠăɴ ʙằɴɢ 𝟸 ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ đợᴛ 𝟷, đợᴛ 𝟸. ʙị ᴄᴀɴ ʜòᴀ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 𝟸 ɴɢườɪ để Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙằɴɢ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴠᴋs xáᴄ địɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴄấᴘ ʙằɴɢ ɢɪả ʙị ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛɪêᴜ ʜủʏ ʜồ sơ ʟý ʟịᴄʜ ᴄủᴀ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴠà sổ sáᴄʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴄấᴘ ʙằɴɢ ɢɪả. ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴʜưɴɢ ᴄơ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴀɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

ᴛʜáɴɢ 𝟺-𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴋʜɪ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ Đạɪ ʜọᴄ Đôɴɢ Đô ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ᴅươɴɢ ᴠăɴ ʜòᴀ ᴠà ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ đã ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ᴋý ʜợᴘ ᴛʜứᴄ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴄấᴘ ʙằɴɢ ɢɪả. sᴀᴜ đó, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ɢửɪ ᴇᴍᴀɪʟ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙà ᴘʜạᴍ ᴛʜị ʜᴏᴀ, ᴄáɴ ʙộ ᴠụ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ Đạɪ ʜọᴄ ᴄủᴀ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ.

ᴛʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴅᴀɪ-ʜᴏᴄ-ᴅᴏɴɢ-ᴅᴏ-ᴄᴀᴘ-ʜᴀɴɢ-ᴛʀᴀᴍ-ᴠᴀɴ-ʙᴀɴɢ-𝟸-ɴɢᴏɴ-ɴɢᴜ-ᴀɴʜ-ɢɪᴀ-ᴛʜᴜ-ʜᴏɴ-𝟽𝟷-ᴛɪ-ᴅᴏɴɢ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟽𝟹𝟶𝟷𝟷𝟻𝟹𝟶𝟾𝟻𝟾𝟺.ʜᴛᴍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*