ᴘʜạᴛ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄụ ôɴɢ ᴠụᴛ ᴍũ ᴄốɪ ᴛʜẳɴɢ ᴍặᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜɪ ʙị ɴʜắᴄ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ

ʙêɴ ᴄạɴʜ ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ôɴɢ ʜ. ᴄòɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴠì ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ, ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍộᴛ ᴛʀᴜɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ.
ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟷/𝟽, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ɴɢʜĩᴀ Đô (ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà ɴộɪ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜườɴɢ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜ. (𝟽𝟿 ᴛᴜổɪ, ở xᴜâɴ ʟᴀ, ᴛâʏ ʜồ, ʜà ɴộɪ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ở ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ.

“Đốɪ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ, ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜ., ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ, xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý”, ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜườɴɢ ɴɢʜĩᴀ Đô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ.

ʙị ɴʜắᴄ ɴʜở ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, ôɴɢ ʜ. đã ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟶/𝟽, ôɴɢ ʜ. ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ để ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ɴêɴ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜắᴄ ɴʜở. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ, ᴄó ᴛʜáɪ độ ᴄự ᴄãɪ.

ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ôɴɢ ʜ. ʙấᴛ ɴɢờ ᴅùɴɢ ᴍũ ᴄốɪ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ ᴠụᴛ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴʜẹ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế đưᴀ ôɴɢ ʜ. ᴠề ᴛʀụ sở.

ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙị ôɴɢ ʜ. ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ.

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*