ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ở ʜᴏàɴɢ sᴀ

ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠớɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴅɪễɴ ʜàɴʜ độɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự ʟàᴍ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʙɪểɴ Đôɴɢ.

ɴêᴜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ǫᴜâɴ sự ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ, ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ (𝟻/𝟾), ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó đầʏ đủ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟịᴄʜ sử ᴠà ᴄơ sở ᴘʜáᴘ ʟý để ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ ᴠà ᴛʀườɴɢ sᴀ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế”.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ, ᴠɪệᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ɴàʏ, đɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ứɴɢ xử ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙêɴ ở ʙɪểɴ Đôɴɢ ᴅᴏᴄ, ɢâʏ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đàᴍ ᴘʜáɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɢɪữᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴀsᴇᴀɴ ᴠề ʙộ ǫᴜʏ ᴛắᴄ ứɴɢ xử ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ʙêɴ ở ʙɪểɴ Đôɴɢ.’

ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ

ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ: “ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴅɪễɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛươɴɢ ᴛự ʟàᴍ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛʜêᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ở ʙɪểɴ Đôɴɢ”.

ɴɢàʏ 𝟺/𝟾, ᴄụᴄ ʜảɪ sự ᴛỉɴʜ ʜảɪ ɴᴀᴍ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ) ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄấᴍ ᴛàᴜ ʙè ʀᴀ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʀộɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶ᴋᴍ𝟸 ở ʙắᴄ ʙɪểɴ Đôɴɢ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ǫᴜâɴ sự. ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ ʙᴀᴏ ᴘʜủ đếɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟷𝟶/𝟾.

ᴠề ᴠɪệᴄ Ấɴ Độ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đɪềᴜ 𝟺 ᴛàᴜ ᴄʜɪếɴ đếɴ ʙɪểɴ Đôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ đᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà sᴏɴɢ ᴘʜươɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜáɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟà ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄầɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ đúɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ướᴄ ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ ᴠề ʟᴜậᴛ ʙɪểɴ (ᴜɴᴄʟᴏs) ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟸. Đồɴɢ ᴛʜờɪ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì ʜòᴀ ʙìɴʜ, ổɴ địɴʜ, ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴛʜượɴɢ ᴛôɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ ᴠề ʟợɪ íᴄʜ ᴄʜᴜɴɢ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠà ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế.

ᴛʜàɴʜ ɴᴀᴍ

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-yeu-cau-trung-quoc-cham-dut-tap-тʀᴀn-o-hoang-sa-763121.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*