ʙé 𝟿 ɴɢàʏ ᴛᴜổɪ đɪ ɴɢàɴ ᴋᴍ ᴛʀêɴ xᴇ ᴍáʏ ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴠề ǫᴜê đượᴄ ɢɪúᴘ đỡ ở Đà ɴẵɴɢ

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xô ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴄᴏɴ ɴʜỏ 𝟿 ɴɢàʏ ᴛᴜổɪ ᴛừ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʀᴀ ɴɢʜệ ᴀɴ đượᴄ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ Đà ɴẵɴɢ đóɴ, ᴛʜᴜê ô ᴛô đưᴀ ᴠề ᴍɪễɴ ᴘʜí.
ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟽, ᴛʀả ʟờɪ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs, ᴀɴʜ ᴛʀầɴ ᴠươɴɢ, ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ (ᴄʟʙ) xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄʟʙ ᴠừᴀ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛừ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠề ɴɢʜệ ᴀɴ ᴛʀáɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đó ʟà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xồɴɢ ʙá xô, ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴍớɪ 𝟿 ɴɢàʏ ᴛᴜổɪ ᴛừ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠề ɴɢʜệ ᴀɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, ᴀɴʜ ᴠươɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟʙ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ ʙàɴ ʙạᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ đóɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xô ᴛạɪ Đà ɴẵɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ 𝟹𝟶, ʀạɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟽.

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xồɴɢ ʙá xô đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ô ᴛô ᴠề ǫᴜê. (Ảɴʜ: ᴠƯƠɴɢ ᴛʀẦɴ)

ᴛừ ᴋʜᴜʏᴀ 𝟹𝟶/𝟽, ᴄả ɴʜóᴍ ᴄʜờ ᴛớɪ 𝟹ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟽 ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴛʀờɪ ᴛốɪ, đᴏàɴ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ᴅòɴɢ ɴɢườɪ ᴠề ǫᴜê ǫᴜá đôɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛìᴍ đượᴄ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xô. sᴀᴜ đó, ᴄả ɴʜóᴍ ᴘʜảɪ ɴʜờ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅùɴɢ ʟᴏᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ɢặᴘ đượᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴàʏ.

“ᴋʜɪ ɢặᴘ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ᴀɴʜ xô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴅᴏ ǫᴜá ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴêɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ, đưᴀ ᴄᴏɴ ᴠừᴀ ᴍớɪ sɪɴʜ ᴠề ǫᴜê. Đâʏ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴʜấᴛ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɢặᴘ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪúᴘ đỡ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴠề ǫᴜê ᴛʀáɴʜ ᴅịᴄʜ”, ᴀɴʜ ᴠươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢặᴘ đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ xô, ᴄả ɴʜóᴍ ᴀɴʜ ᴠươɴɢ ʙàɴ ʙạᴄ, ɢɪữ ʟạɪ ᴄʜờ ᴛʀờɪ sáɴɢ để ʟɪêɴ ʜệ ᴛʜᴜê 𝟷 ᴄʜɪếᴄ ô ᴛô ᴄʜᴏ ʜọ ᴠề ǫᴜê.

ᴛɪềɴ ᴛʜᴜê xᴇ ʟà ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ɢóᴘ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xô ᴛʜêᴍ 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʟàᴍ ʟộ ᴘʜí. ᴅᴏ xᴇ ᴄòɴ ᴄʜỗ ɴêɴ ɴʜóᴍ ᴄũɴɢ ʙố ᴛʀí ᴄʜᴏ 𝟷 ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜáᴄ ᴄó 𝟸 ᴄʜáᴜ ɴʜỏ đɪ ᴄùɴɢ để đỡ ᴠấᴛ ᴠả.

ɴɢᴏàɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xᴏ ᴄòɴ ᴄó 𝟷 ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜáᴄ ᴄó ᴄᴏɴ ɴʜỏ đɪ ᴄùɴɢ xᴇ ᴠề ǫᴜê. (Ảɴʜ: ᴠƯƠɴɢ ᴛʀẦɴ)

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴀɴʜ xồɴɢ ʙá xô ᴠà ᴠợ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴍộᴛ ɴʜà ᴍáʏ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ. ᴅᴏ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴêɴ ɴʜà ᴍáʏ đóɴɢ ᴄửᴀ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ xô ɴɢʜỉ ᴠɪệᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ᴛʜáɴɢ.

ᴛᴜầɴ ᴠừᴀ ʀồɪ, ᴠợ ᴀɴʜ xô sɪɴʜ ʙé ᴛʀᴀɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴍấʏ ɴɢàʏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ʙàɴ ʙạᴄ ʀồɪ ᴄùɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴄᴏɴ ᴠề ɴɢʜệ ᴀɴ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*