ɴɢâɴ ʜàɴɢ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ăɴ, ɴɢủ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ

ɴɢâɴ ʜàɴɢ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ăɴ, ɴɢủ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ
ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛᴍᴄᴘ sàɪ ɢòɴ ᴛʜươɴɢ ᴛíɴ (sᴀᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ xᴜʏêɴ sᴜốᴛ ᴄáᴄ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ, ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. sᴀᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴄũɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ địɴʜ ᴋỳ ᴄơ sở ʜạ ᴛầɴɢ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟᴜâɴ ᴘʜɪêɴ ᴛạɪ ɴʜà ᴠà ᴛạɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ɴʜằᴍ ʙảᴏ đảᴍ ʏếᴜ ᴛố ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ɴơɪ ᴄôɴɢ sở.

“ʀɪêɴɢ ʜộɪ sở ᴠà ᴄáᴄ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛʀọɴɢ ʏếᴜ, ɴʜâɴ sự đượᴄ ʙố ᴛʀí ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ áɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ”, đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị đầʏ đủ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴀɴ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠà ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ. ʙảᴏ đảᴍ 𝟷𝟶𝟶% ɴʜâɴ sự ʜộɪ sở, ᴄáᴄ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đᴀɴɢ ʟà đɪểᴍ ɴóɴɢ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ʜằɴɢ ᴛᴜầɴ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, sᴀᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʏ ᴛế địᴀ ᴘʜươɴɢ để sẵɴ sàɴɢ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ” – đạɪ ᴅɪệɴ sᴀᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ɴóɪ.


ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴇxɪᴍʙᴀɴᴋ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ áɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ” ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛạɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛᴍᴄᴘ xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴇxɪᴍʙᴀɴᴋ), đạɪ ᴅɪệɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đẩʏ ʟùɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴇxɪᴍʙᴀɴᴋ đã ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ɴɢừɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ số đơɴ ᴠị ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄʜỉ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛạɪ ʜơɴ 𝟹𝟶 đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ɴʜằᴍ ʙảᴏ đảᴍ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ.

ᴇxɪᴍʙᴀɴᴋ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ” ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ở ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴʜư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴘʜươɴɢ áɴ ɴàʏ ᴘʜảɪ ʙảᴏ đảᴍ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠà ʙố ᴛʀí để ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏêɴ ᴛâᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

“ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ” đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ, ᴄᴜốɴ ᴄʜɪếᴜ, ở ɴʜữɴɢ đơɴ ᴠị ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ” – đạɪ ᴅɪệɴ ᴇxɪᴍʙᴀɴᴋ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.


ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠẫɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ

ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛᴍᴄᴘ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴅʙᴀɴᴋ) ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã xâʏ ᴅựɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ, ᴋịᴄʜ ʙảɴ đặᴛ ʀᴀ, ᴄʜᴏ ᴅɪễɴ ᴛậᴘ ᴠậɴ ʜàɴʜ, ᴛùʏ ᴛừɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴠà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ᴛʜể ᴋíᴄʜ ʜᴏạᴛ ɴɢᴀʏ. ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴàʏ ʟᴜôɴ đượᴄ ʙộ ᴘʜậɴ ǫᴜảɴ ʟý ʀủɪ ʀᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛíɴʜ ᴄả ᴘʜươɴɢ áɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ”, ᴅù ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ɴàʏ ɴʜư ᴄáᴄ ɴɢàɴʜ sảɴ xᴜấᴛ.

“ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ, ʙộ ǫᴜʏ ᴛắᴄ, ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜáᴄ ᴋʜɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴠốɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴛíɴʜ đếɴ, sᴀᴏ ᴄʜᴏ ʙảᴏ đảᴍ sự ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴄó đầʏ đủ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴếᴜ ᴘʜảɪ ở ʟạɪ ᴛạɪ ᴄʜỗ ʟà ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ. ɴʜư ᴠớɪ ᴄáᴄ sᴜấᴛ ăɴ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ở ɴʜữɴɢ ɴʜóᴍ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ”, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋếᴛ ɴốɪ đơɴ ᴠị ᴄᴜɴɢ ứɴɢ sᴜấᴛ ăɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ để ʙảᴏ đảᴍ ᴠệ sɪɴʜ ᴠà ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ” – đạɪ ᴅɪệɴ ʜᴅʙᴀɴᴋ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ʜɪệɴ địɴʜ ᴋỳ 𝟻 ɴɢàʏ/ʟầɴ, ʜᴅʙᴀɴᴋ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ᴛʜể ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ɴʜữɴɢ đơɴ ᴠị, ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ʟớɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛᴇsᴛ ᴛạɪ ᴄʜỗ, áᴘ ᴅụɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ, ᴋʜôɴɢ để ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴʜóᴍ ᴋɪᴀ ᴠà ᴛầɴɢ ɴàʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛầɴɢ ᴋɪᴀ.

ᴛạɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛᴍᴄᴘ ʙảɴ ᴠɪệᴛ, ᴍộᴛ số ᴘʜòɴɢ ʙᴀɴ ᴄố địɴʜ sẽ đượᴄ sắᴘ xếᴘ ᴘʜươɴɢ áɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ” để ʜỗ ᴛʀợ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋʜáᴄ. ᴛạɪ ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜạɴ ᴄʜế ʀᴀ đườɴɢ sᴀᴜ 𝟷𝟾 ɢɪờ, ʙảɴ ᴠɪệᴛ ᴄũɴɢ ʟɪɴʜ độɴɢ đɪểᴜ ᴄʜỉɴʜ ɢɪờ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛừ 𝟷𝟻 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴍỗɪ ɴɢàʏ, ᴄó ᴄáᴄ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴄʜᴏ ᴛừɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ xảʏ ʀᴀ để ʙảᴏ đảᴍ ᴅᴜʏ ᴛʀì ổɴ địɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ…

Nguồn : https://vtc.vn/ngan-hang-o-tp-hcm-cho-nhan-vien-an-ngu-lam-viec-tai-van-phong-ar627786.html?fbclid=IwAR2rpmGRPkXq5gBR_6AmU0UZg8HPy6Mv75axXadWu5NSmYIHgATobpxu7Kg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*