ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ sᴜʏ sụᴘ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đờɪ ɢɪữᴀ ᴛâᴍ ᴅịᴄʜ: ‘ʙɪếᴛ xᴏᴀʏ xở ʟàᴍ sᴀᴏ’

ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đờɪ ɴɢᴀʏ ɢɪữᴀ ᴛâᴍ ᴅᴊᴄʜ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ sᴜʏ sụᴘ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜᴜẩɴ ʙị đáᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ đáᴏ, ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ. ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ, ǫᴜả ʟà 𝟷 ɴăᴍ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴠà ʙɪếɴ ᴄố đếɴ ᴠớɪ ᴀɴʜ.

ᴍớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴄᴀ sĩ ᴅươɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴠũ – ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛɪɴ ʙᴜồɴ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ ᴠừᴀ ᴍấᴛ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ɴɢᴀʏ ɢɪữᴀ ʟúᴄ ᴅᴊᴄʜ ʙệɴʜ đᴀɴɢ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ: “ᴄʜúɴɢ ᴄᴏɴ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜươɴɢ ɴʜớ ᴄậᴜ. ᴄảᴍ ơɴ ᴄậᴜ ᴠì ɴʜữɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴠà ʟà ᴛấᴍ ɢươɴɢ sốɴɢ. ᴄầᴜ ᴍᴏɴɢ ᴄậᴜ ᴀɴ ɴɢʜỉ”, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ xóᴛ xᴀ ᴠɪếᴛ. Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴠàᴏ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟽 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄậᴜ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛạɪ ɴʜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɪềᴍ ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ.

Đáɴɢ ʙᴜồɴ ʜơɴ ɴữᴀ ʟà ôɴɢ ᴍấᴛ ᴠàᴏ đúɴɢ ʟúᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ đᴀɴɢ ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ, ᴄᴏɴ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠề ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴍộᴛ ʟễ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ đáᴏ. ᴠốɴ đᴀɴɢ ở ẩɴ sᴀᴜ ʟᴏạᴛ ʙɪếɴ ᴄố ᴠà ᴄʜưᴀ ʜề ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ɴàᴏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ɴʜưɴɢ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜɪểᴜ ʀằɴɢ ʟúᴄ ɴàʏ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʀấᴛ sᴜʏ sụᴘ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đờɪ ᴍà ᴄʜẳɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ ɢì. ɢɪờ ɴɢʜᴇ ᴀɪ ᴄó ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴍấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ᴄáᴄ ᴍẹ ạ, đếɴ đưᴀ ᴛɪễɴ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴄũɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ.

ᴄᴀ sĩ ᴅươɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴠũ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đờɪ (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅươɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴠũ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛɪɴ ʙᴜồɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ đếɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜể ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄậɴ, ᴠì ʟᴏ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ sẽ sᴜʏ sụᴘ ᴛʀướᴄ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đờɪ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ sᴀᴏ ᴠɪệᴛ ɴʜư ɴᴀᴍ ᴛʜư, ɴᴀᴍ ᴄườɴɢ, ʜồ ɴɢọᴄ ʜà,… đã ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠà độɴɢ ᴠɪêɴ đếɴ ‘đàɴ ᴀɴʜ’ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴍᴏɴɢ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴄố ɢắɴɢ ɢɪữ ᴠữɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ʙɪếᴛ đếɴ ᴛɪɴ ʙᴜồɴ ɴàʏ, ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠô ᴄùɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄủᴀ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟷 ɴăᴍ ᴍà ᴀɴʜ đã ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ɴỗɪ đᴀᴜ ᴍấᴛ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đếɴ 𝟺 ʟầɴ, ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʙɪếɴ ᴄố xảʏ ʀᴀ ᴅạᴏ ɢầɴ đâʏ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʀằɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʜầɴ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴄó ᴛʜể ᴄʜốɴɢ đỡ đượᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴠừᴀ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ sᴀᴏ ᴠɪệᴛ đã ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴛíɴʜ ᴄả ɴɢʜệ sĩ ᴄʜí ᴛàɪ, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷 ɴăᴍ, ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ đã ᴘʜảɪ đưᴀ ᴛɪễɴ 𝟺 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʏêᴜ ɴʜấᴛ ᴠề ɴơɪ ᴀɴ ɴɢʜỉ (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ʙɪếɴ ᴄố ậᴘ đếɴ ᴅồɴ ᴅậᴘ ɴʜư ᴠậʏ ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴋɪệᴛ ǫᴜệ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ, ᴍᴏɴɢ ʀằɴɢ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá sᴜʏ sụᴘ để ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ sứᴄ ᴋʜᴏẻ. (Ảɴʜ: ᴍɪɴʜ ʜᴏạ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*